ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ

Αξιοπιστία και Απόδοση


Πρακτικές

  • Ο δημοσιογράφος εξακριβώνει την αξιοπιστία της πηγής και αποδίδει τις πληροφορίες με σαφή τρόπο. 
  • Απαραίτητη είναι η επίγνωση της θέσης, της οπτικής γωνίας και της αντίληψης που έχει η πηγή σε σχέση με το θέμα και η διάκριση ανεπαρκειών ή/και αντιφάσεων στα όσα ισχυρίζεται η πηγή. 
  • Κατά την αναζήτηση πηγών, ο δημοσιογράφος λαμβάνει υπ’ όψιν ότι οι «δεξαμενές» στις οποίες ψάχνει (π.χ. Social media) μπορεί να περιορίζουν εξ ορισμού το δείγμα των απόψεων που συλλέγει. Αναζητεί και εναλλακτικούς τρόπους για να καλύψει το μεγαλύτερο δυνατό εύρος διαφορετικών απόψεων. 
  • Εξετάζει πάντα την προέλευση της πληροφορίας, αν η πηγή του τη γνωρίζει από πρώτο χέρι. Αν όχι, εξετάζει αν η αρχική πηγή είναι αξιόπιστη και ενημερωμένη. 
  • Δίνει μεγάλη σημασία στη σωστή αναφορά στην πηγή με όσο το δυνατόν πιο ακριβή διατύπωση. Στην περίπτωση ανώνυμης πηγής, περιγράφει τη σχέση της με το θέμα. 
  • Η χρήση ανώνυμων πηγών πρέπει να αποφεύγεται εκτός αν πρόκειται για μια αξιόπιστη πηγή που προσφέρει ζωτικές πληροφορίες για την εξέλιξη της έρευνας και την κάλυψη του θέματος. 
  • Ο δημοσιογράφος χρησιμοποιεί υπερσυνδέσμους ή/και συνοδευτικές φράσεις αναφερόμενος στην πηγή.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ