ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεδομένα και γραφήματα

Πρόκειται για το πιο δελεαστικό asset για λογοκλοπή. Ειδικά τα infographics.

Πρακτικές

  • Όταν ο δημοσιογράφος έρχεται σε επαφή με δημόσιες υπηρεσίες και φορείς για να ζητήσει στοιχεία, πρέπει να φροντίζει πάντα να τα ζητάει σε μορφή υπολογιστικού φύλλου. 
  • Να αναφέρεται πάντα η πηγή των δεδομένων. 
  • Οι αριθμοί, τα δεδομένα να ανανεώνονται συχνά και να πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι. 
  • Η χρήση του 3D μπορεί να στρεβλώσει τις αναλογίες σε ένα γράφημα. Προσθέτει «θόρυβο», για αυτό καλό είναι να αποφεύγεται. 
  • Να δίνονται περισσότερο συνολικές και λιγότερο προσωπικές λεπτομέρειες, ώστε η ιστορία να είναι πιο ξεκάθαρη. 
  • Σε περίπτωση δημοσίευσης ακατέργαστων δεδομένων, οι δημοσιογράφοι μπορεί να μην είναι σε θέση να ελέγξουν κάθε στοιχείο, κάθε σειρά ή στήλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιοι για τις πρακτικές που θα ακολουθούν για να δίνουν το δικαίωμα «απάντησης» στην πηγή, καθώς και για τη γλώσσα που πλαισιώνει τις πληροφορίες και καθοδηγεί τους χρήστες σχετικά με την αξιοπιστία τους. 

Συστήνεται να δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώνουν τους δημοσιογράφους για τυχόν λάθη στα δεδομένα που χρήζουν περαιτέρω ελέγχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι να υπάρχει μια διαφορετική και ξεχωριστή δημοσίευση σχετικά με τα λάθη των δεδομένων.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ