ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Αποδοχή χρημάτων από Ιδρύματα και Δωρεές

Πρακτικές

  • Αν οι ιδιοκτήτες/χρηματοδότες ενός δημοσιογραφικού Οργανισμού επιθυμούν να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα του σύμφωνα με τις πολιτικές αντιλήψεις και την ιδεολογία τους, ο δημοσιογράφος οφείλει να υπερασπιστεί τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία του και να αρνηθεί την εκτέλεση έργου που έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, είτε διαφωνεί είτε συντάσσεται με τις επιβαλλόμενες/προβαλλόμενες απόψεις. Όταν παρατηρηθεί ευθεία παρέμβαση στο έργο του δημοσιογράφου ή απότομη αλλαγή γραμμής, που τον υποχρεώνει να εγκαταλείψει τους κώδικες δεοντολογίας που υπηρετεί, τότε ο δημοσιογράφος μπορεί να παραιτηθεί, δημοσιεύοντας τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε. Στη συνέχεια μπορεί να ενεργοποιήσει τη ρήτρα συνείδησης αξιώνοντας αποζημίωση, μία συμβατική υποχρέωση ανάμεσα στους εκδότες και τις Ενώσεις Συντακτών. Μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία, η οποία αφενός καθιερώνει το δικαίωμα του δημοσιογράφου στην ανεμπόδιστη άσκηση του λειτουργήματός του και αφετέρου ενδυναμώνει την αποστολή του Μέσου για πλήρη και πλουραλιστική πληροφόρηση του πολίτη. 
  • Στην περίπτωση επιβολής κατευθυντήριων γραμμών, θα πρέπει να επιμείνει ο δημοσιογράφος στο ζήτημα της διαφάνειας καθώς η ελεύθερη έκφραση γνώμης αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας και προϋπόθεση της άσκησης της δημοσιογραφικής εργασίας. Είναι σημαντικό το ζήτημα της διαφάνειας, η δημοσιοποίηση δηλαδή του γεγονότος ότι το Μέσο Ενημέρωσης –αλλά και ο ίδιος προσωπικά– έχει συγκεκριμένη τοποθέτηση και εκπροσωπεί συγκεκριμένες απόψεις. 
  • Όταν ο ιδιοκτήτης ενός Μέσου Ενημέρωσης επιχειρεί ανοιχτή παρέμβαση στις πολιτικές εξελίξεις προσπαθώντας να επηρεάσει την κοινή γνώμη, ισχύει ό,τι σε κάθε περίπτωση παρέμβασης και ελέγχου στο δημοσιογραφικό προϊόν, δηλαδή η καταγγελία ή άρνηση αυτής, διαφορετικά η ξεκάθαρη δήλωση ότι εκφράζονται συγκεκριμένες πεποιθήσεις. 
  • Στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες/ χρηματοδότες λένε ότι σέβονται την ανεξαρτησία του Μέσου, σε κάθε περίπτωση παρέμβασης τα όρια της σχέσης θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα και να δηλώνεται ξεκάθαρα και από την αρχή της συνεργασίας η διαφάνεια στις σχέσεις των δύο μερών. 
  • Όταν ο ιδιοκτήτης / χρηματοδότης επιδιώκει αναθεώρηση κάποιου άρθρου πριν από τη δημοσίευσή του, αν δεν είναι εφικτή η καταγγελία ή η άρνηση από τον δημοσιογράφο, τότε το άρθρο υπογράφεται από τον Οργανισμό ή τον επικεφαλής της συντακτικής ομάδας. 
  • Στην περίπτωση των paywalls και της συνδρομητικής διανομής ενημέρωσης από ορισμένα on line media αναδύεται ένα μείζον θέμα: Είναι δημόσιο αγαθό η ενημέρωση του κοινού; Μπορεί το κοινό να διαχωριστεί σε αυτό που δέχεται ως εμπόρευμα την ενημέρωση και σε αυτό που αφήνεται στην πρόσληψη ειδήσεων γενικού περιεχομένου και ίσως σε περιεχόμενο κατά παραγγελία από τους διαφημιστές; Η ουδετερότητα και η ανεξαρτησία μιας έκδοσης πρέπει να είναι πάντοτε διακριτή. Η ανάγκη για εμπορικότερη φύση των Μέσων δεν πρέπει να κάνει τους εκδότες λιγότερο ουδέτερους και λιγότερο αντικειμενικούς. Η διαφάνεια ως προς την χρηματοδότηση θα προκρίνεται αεί στο περιεχόμενο των Μέσων Ενημέρωσης στο διαδίκτυο. 
  • Τα Νέα Μέσα στο σύνολό τους, οφείλουν να θεσπίσουν νέους κανόνες λειτουργίας και να τους παρουσιάσουν με διαφανή τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική τους αυτάρκεια και επιβίωση αλλά και η δημοσιογραφική ανεξαρτησία και η ποιότητα της οργάνωσής τους για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος (Τα Νέα Μέσα πρέπει να διαθέτουν Ολοκληρωμένα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας με πρώτο βήμα μια δήλωση αποστολής και ένα πλαίσιο αυτοδέσμευσης/αυτορρύθμισης). 
  • Συνιστάται να υπάρχει δημοσιευμένη η μετοχική σύνθεση του Οργανισμού (Shareholders, stakeholders, μεριδιούχοι, trustees) με το ποσοστό τους. Οι αναγνώστες πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα για τη χρηματοδότηση (δωρητές, χορηγοί, υποστηρικτές).

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ