ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Άτομα που θέλουν να εργαστούν σε δημοσιογραφική δουλειά ως εξωτερικοί συνεργάτες των Μέσων μας υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς:

Η εργασία τους ως ελεύθερων επαγγελματιών δε θα πρέπει να αποτελεί παράγοντα σύγκρουσης συμφερόντων, ούτε για τους ίδιους αλλά ούτε και για το κάθε Μέσο.

Δραστηριότητες αυτού του είδους δε θα πρέπει να εμπλέκονται με τις επαγγελματικές ευθύνες του δημοσιογράφου, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητάς του ως προς τη συλλογή ειδήσεων.

Δραστηριότητες αυτής της μορφής δε θα πρέπει να εκμεταλλεύονται το όνομα του Μέσου ή τη θέση του εργαζομένου με το Μέσο χωρίς την έγκριση του ιδίου του Μέσου.

Το τελικό προϊόν θα πρέπει να παρουσιάζεται ενώπιον του Μέσου για έγκριση, προτού δοθεί σε οποιονδήποτε εξωτερικό εκδότη, αγοραστή ή αναμεταδότη. Σε καμία περίπτωση δεν θα προβεί το Μέσο σε έξοδα για ερευνητικό υλικό που δεν χρησιμοποιείται για τους σκοπούς αυτού καθ’ αυτού του Μέσου.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ