ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΙ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Αισθησιακό υλικό και σκληρό περιεχόμενο

Πρακτικές

  • Στην προσέγγιση της λεγόμενης «επεξεργασμένης πραγματικότητας», επικρατεί η άποψη του ελέγχου και της τεκμηρίωσης των πληροφοριών και ο περιορισμός της εύκολης εντυπωσιοθηρίας, που μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη αναστάτωση στην κοινή γνώμη. Η διακριτικότητα και η επίδειξη ευαισθησίας έναντι των πολιτών που μπορούν να υποστούν ακόμα και ψυχικό κλονισμό από μια σκληρή περιγραφή ή μια οπτική εικόνα, θα πρέπει να βρίσκεται στην προτεραιότητα του κάθε λειτουργού ενημέρωσης. 
  • Τα ίδια τα ειδησεογραφικά sites καλούνται να χτίσουν εκείνα τα πρότυπα - πλαίσια τα οποία είναι απαραίτητα, ώστε το δημοσιευθέν «σκληρό» υλικό να μην αλλοιώνει την ακεραιότητα και το status του Μέσου, αλλά και η δημοσιοποίηση αποτρόπαιου υλικού να μη θεωρείται αδιακρισία και προσβολή απέναντι στην κοινή γνώμη.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ