ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΙ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Επιθετικός λόγος και πράξεις βίας

Οι δηλώσεις μίσους και οι πράξεις βίας είναι από τη φύση τους προσβλητικές, αν και μερικές φορές μπορούν να παράγουν έγκυρες ειδήσεις. Το ζήτημα είναι πού εντοπίζεται η διαχωριστική γραμμή στο τι θα έπρεπε να γράφουμε και να φωτογραφίζουμε και τι όχι;

Πρακτικές

  • Όταν το υλικό που έχει στην κατοχή του ο δημοσιογράφος είναι αμφιλεγόμενο, τότε ένας πιθανός συμβιβασμός είναι να το δημοσιεύσει στο Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αναγνώστες να χρειάζεται να «κλικάρουν» την είδηση δεύτερη φορά, εφόσον πράγματι επιθυμούν να τη διαβάσουν. Ωστόσο, η πρακτική αυτή παρουσιάζει κάποια κενά σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας, τα οποία πρέπει να συζητηθούν μεταξύ δημοσιογράφου και αρχισυντάκτη. 
  • Ο δημοσιογράφος οφείλει να αξιολογεί το προφίλ του ομιλητή, την προσέγγιση του λόγου, την πρόθεσή του ως προς το περιεχόμενο και τον τύπο της ομιλίας και το οικονομικό κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, στο οποίο αναφέρονται. 
  • Είναι υποχρέωση και καθήκον του δημοσιογράφου να αναλύει το τι δίνει ώθηση σε τέτοιου είδους λόγους και να ελέγχει τους ισχυρισμούς αυτών που προωθούν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Οι όποιες στενόμυαλες αντιλήψεις και προσεγγίσεις θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να εξισορροπούνται ως προς τις αντίθετες φωνές με μετριοπάθεια.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ