ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ – ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ

Εικόνα - Ήχος – Μοντάζ

Πρακτικές

  • Τα λεκτικά ατοπήματα του ομιλητή δεν πρέπει να υφίστανται επεξεργασία. 
  • Παρά την όποια επεξεργασία, το τελικό ηχητικό οφείλει να παραμένει πιστό στο αυθεντικό. 
  • Είναι δυνατόν να αφαιρεθούν συγκεκριμένα ασήμαντα προσκόμματα, εφόσον υπάρξει ρητή διευκρίνιση ότι το αυθεντικό υλικό έχει υποστεί επεξεργασία.
  • Εκτεταμένη επεξεργασία και μοντάζ πρέπει να γίνεται μόνο από τη στιγμή που διευκρινίζεται ότι ο ήχος και η εικόνα έχει υποστεί μοντάζ, και το νόημα των δηλώσεων παραμένει το ίδιο και μετά την επεξεργασία του υλικού. Όσον αφορά στην επεξεργασία, είναι θεμιτή, εφόσον δεν επηρεάζει τη γνησιότητα του μεταδιδόμενου μηνύματος. 
  • Ο τυχαίος αυτόπτης μάρτυρας σημαντικής ιστορίας θα πρέπει να είναι απολύτως ταυτοποιήσιμος, εκτός και αν υφίσταται σοβαρός λόγος που επιβάλλει το αντίθετο. 
  • Ταυτοποίηση αυτόπτη μάρτυρα δεν είναι απαραίτητη, εφόσον τα λεγόμενά του δεν εκφράζουν κριτικές απόψεις. 
  • Τυχαίοι αυτόπτες μάρτυρες δεν είναι απαραίτητο να ταυτοποιούνται με τα προσωπικά στοιχεία τους. 
  • Οι συνεντευξιαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το αν τα σχόλιά τους πρόκειται να μονταριστούν ή να αναδιαταχθούν. 
  • Οι αυτόπτες μάρτυρες σε στρεσογόνες καταστάσεις θα πρέπει να ενθαρρύνονται να σταματούν και να ξαναρχίζουν, αν υπάρχει λεκτική σύγχυση, καθώς μιλούν.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ