ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ – ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ

Λογοκλοπή - Χρήση υλικού από άλλες δημοσιογραφικές πηγές

Η ιδιοποίηση κειμένων, εικόνων, ήχων & γραφικών, που έχουν δημιουργήσει άλλοι, που συνιστά έναν μεγάλο πειρασμό για τον δημοσιογράφο, ιδιαίτερα στην εποχή του Διαδικτύου, απορρίπτεται κατηγορηματικά.

Κάτι τέτοιο δημιουργεί προβλήματα, όχι μόνο σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα και τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας, αλλά και σε σχέση με την ποιότητα των κειμένων που καταλήγουν στους αναγνώστες.

Οι δημοσιογράφοι μας δεν προβαίνουν σε καμία περίπτωση σε λογοκλοπή και τα μέλη της ΕΝΕΔ δεν ενθαρρύνουν τέτοιες πρακτικές. Στους Όρους Χρήσης των Μέσων μας αναφέρεται λεπτομερώς οι τρόποι και οι δυνατότητες χρήσης περιεχομένου από τα news sites των μελών μας.

Ως λογοκλοπή ορίζεται η χρήση του έργου ή μέρους του έργου κάποιου άλλου, το οποίο στη συνέχεια το παρουσιάζει κανείς ως δικό του, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει πρόθεση ή όχι.

Συγκεκριμένα, λογοκλοπή στη Δημοσιογραφία υπάρχει κάθε φορά που:
  1. Ο δημοσιογράφος χρησιμοποιεί ολόκληρο το έργο, λέξεις ή ιδέες ενός άλλου δημιουργού χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή από την οποία αντλήθηκαν αυτές τις πληροφορίες 
  2. Παραθέτει αυτούσιες φράσεις ή προτάσεις από κάποια πηγή χωρίς να τις περικλείει σε εισαγωγικά «…» και χωρίς να αναφέρει την πηγή από την οποία προέρχονται 
  3. Παραφράζει, δηλαδή παρουσιάζει με δικό του λόγο και ύφος κάποια πληροφορία ή τα επιχειρήματα ενός συγγραφέα, χωρίς να αναφέρεται στην πρωτότυπη πηγή 
  4. Παραποιεί ή αλλοιώνει πληροφορίες ή δεδομένα από κάποια άλλη πηγή 
  5. Αναλαμβάνει να κάνει την εργασία άλλου ατόμου ή και αντίθετα (όταν αναθέτει σε κάποιον άλλο να κάνει τη δική του εργασία) 
Πώς αποφεύγεται η λογοκλοπή;

Προκειμένου να αποφευχθούν οι κατηγορίες για λογοκλοπή, πρέπει να αναφέρονται όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση ενός θέματος.

Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται παραπομπές για όλες τις επί λέξει παραθέσεις από έργα άλλων δημιουργών, εφόσον η αυτολεξεί παράθεση χωρίς εισαγωγικά και χωρίς αναφορά στην πηγή, συνιστά επίσης λογοκλοπή. Συνεπώς η παράθεση πληροφορίας από άλλη πηγή μπορεί να γίνεται μόνον σε εισαγωγικά με ρητή αναφορά και υπερσύνδεσμο.

Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση δημοσιεύματος δεν χρειάζεται συγκατάθεση, αλλά προϋποτίθεται ότι θα γίνει νέα δημοσίευση με screenshot και ενεργό link της αρχικής πηγής και δεν θα φιλοξενηθεί ολόκληρο το δημοσίευμα, παρά μόνον μια αναφορά που υποβοηθά την τεκμηρίωση.

Τα ίδια τα Μέσα μας συναποδέχονται ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για αυτές τις πρακτικές και απορρίπτουν κατηγορηματικά την οποιαδήποτε περίπτωση λογοκλοπής, δηλώνοντας αυτό το «σύμφωνο θεμιτού ανταγωνισμού» στη Δήλωση Αποστολής τους ως επιχειρήσεις Μέσων Ενημέρωσης. Συστήνεται επίσης αντί ημιμέτρων, η συμφωνία όλων των μερών να ζητείται άδεια δημοσίευσης (μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ενσωματωμένης στους Όρους Χρήσης) και αυτή να λαμβάνει κάθε φορά τη μορφή που υποδεικνύει το Μέσο για το οποίο έχει παραχθεί το πνευματικό έργο. Να προβλέπει δε τις κυρώσεις που ορίζει ο κάθε εκδοτικός Οργανισμός.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ