ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ – ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ

Υπογραφή Συντάκτη

Η υπογραφή του συντάκτη είναι η σφραγίδα γνησιότητας του δημοσιεύματος! Είναι σήμανση πνευματικού έργου του οποίου δεν επιτρέπεται η χρήση άνευ αδείας. Είναι ο μηχανισμός αυξημένης ευθύνης, εγκυρότητας και δημόσιας αποκήρυξης της λογοκλοπής. Είναι υπεραξία του Μέσου, οι ισχυρές υπογραφές.

Bylines

Η υπογραφή συντάκτη πρέπει να συνοδεύει το ρεπορτάζ όταν ο δημοσιογράφος βρισκόταν στην τοποθεσία που επισημαίνεται βάσει ημερομηνίας, ώστε να συγκεντρώσει την πληροφορία που μεταδίδεται. Εάν ένας δημοσιογράφος παρέχει πληροφορία σε ένα μέλος της συντακτικής ομάδας, το οποίο γράφει το θέμα, τότε για την πληροφορία αυτή ο ρεπόρτερ παίρνει το byline, εκτός κι αν ο αρχισυντάκτης αποφασίσει ότι το byline έπρεπε να πάει καλύτερα στον συγγραφέα του άρθρου.

Δίνονται bylines σε φωτογράφους, ανταποκριτές, φωτορεπόρτερς και μέλη τηλεοπτικού συνεργείου, τα οποία παρέχουν στο δημοσιογράφο πληροφορία, δίχως την οποία δεν θα υπήρχε το θέμα.

Εάν πολλαπλά μέλη της συντακτικής ομάδας γράφουν το θέμα, η υπογραφή εναπόκειται στην κρίση του αρχισυντάκτη. Γενικά, η υπογραφή θα πρέπει να πάει σε εκείνο το μέλος της συντακτικής ομάδας που μετέδωσε τα γεγονότα-κλειδιά του θέματος. Σε διαφορετική περίπτωση ένα μέλος μπορεί να πάρει το byline για έναν κύκλο του θέματος και ένα δεύτερο για τον αμέσως επόμενο κύκλο.

Διπλό byline ή σημείωμα του συντάκτη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν περισσότερα από ένα μέλη της συντακτικής ομάδας συμβάλλουν με τρόπο ουσιώδη στη μετάδοση ή τη σύνταξη του θέματος. Οι γραμμές συμβολής (credit lines) που αναγνωρίζουν το πόσο συνέβαλε κάποιος στο θέμα, είναι απαραίτητες αλλά δεν συνεπάγονται σε καμία περίπτωση ένα διπλό byline.

Εάν κάποιο από τα μέλη της συντακτικής ομάδας με διπλό byline δεν βρισκόταν στην τοποθεσία που επισημαίνεται βάσει ημερομηνίας, ο δημοσιογράφος οφείλει να πει ποιος ήταν πού, σε μια σημείωση στο τέλος του θέματός του.

Σχετικά με τη συμβολή μελών της συντακτικής ομάδας που κάνουν «voiceover» ή εργασία «on camera» συμβάλλοντας στο θέμα, θα πρέπει να αναφέρονται. Ο δημοσιογράφος δεν χρησιμοποιεί ψευδώνυμα ή παρωνύμια, εκτός και αν κατ’ εξαίρεση υπάρξει έγκριση για κάτι τέτοιο από τον διευθυντή σύνταξης (παράδειγμα όταν το παρωνύμιο είναι ευρέως γνωστό και έχει μεταδοθεί ζωντανά σε προγενέστερο χρόνο).

Datelines - Σήμανση επί του ρεπορτάζ

Το dateline λέει στον χρήστη πότε και που ο δημοσιογράφος πήρε τη βασική πληροφορία για ένα θέμα. Η διάκριση ανάμεσα σε dateline και byline έγκειται στο ότι το δεύτερο λέει στον αναγνώστη ότι ο δημοσιογράφος ήταν στο σημείο, όπως αυτό περιγράφεται στο dateline.

Όταν ένα θέμα με αναλυτικά datelines περιέχει επιπρόσθετες πληροφορίες που αποκτήθηκαν από μια άλλη περιοχή, θα πρέπει αυτό να επισημαίνεται στο θέμα.

Το dateline για το βίντεο και τον ήχο θα πρέπει να είναι η τοποθεσία όπου τα περιγραφόμενα γεγονότα συνέβησαν πραγματικά. Για ηχητικά κομμάτια, το dateline θα πρέπει να είναι η περιοχή που μιλάει ο δημοσιογράφος.

Εάν αυτό δεν είναι δυνατό να συμβεί, τότε ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί datelines. Εάν ένας δημοσιογράφος καλύπτει ένα θέμα σε μια τοποθεσία Α και μετά κάνει ζωντανή ανταπόκριση (live) από μια τοποθεσία Β, τότε το dateline είναι η τοποθεσία Β.

Ταυτότητα - Καθηκοντολόγιο

Αποτελεί καθήκον των Μέσων μας να αναρτούν σε διακριτό σημείο τα στοιχεία της ταυτότητας τους.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές και αναλυτικό οργανόγραμμα με τα άτομα που στελεχώνουν το Μέσο, με αναλυτικές αναφορές σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ