ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ

Διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο και το σεξουαλικό προσανατολισμό

Πρακτικές

  • Η διεύθυνση σύνταξης πρέπει να αποφασίζει αν η αναφορά του φυλετικού, εθνικού ή έμφυλου στοιχείου αποτελεί καθοριστικό στοιχείο του ρεπορτάζ ώστε να δημοσιευτεί ή όχι. Κρίνεται δηλαδή το πότε είναι δημοσιογραφικά και δεοντολογικά ακριβές να συνταχθεί το φυλετικό ή εθνικό στοιχείο και πότε όχι. 
  • Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, για παράδειγμα, ένας τίτλος που γράφει «Έλληνας σκότωσε το παιδί του» δεν είναι δεοντολογικά ορθός. Διότι ο δράστης δεν δολοφόνησε το παιδί του επειδή είναι Έλληνας. Συνεπώς η αναφορά της εθνικότητας είναι περιττή και επιφορτισμένη με αρνητικές αξιολογήσεις. Σε πολλά δημοσιεύματα που φέρουν τέτοιου είδους αναφορές ενδεχομένως υποκρύπτονται προκαταλήψεις, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται και η αντικειμενικότητα του Μέσου. 
  • Αντιθέτως, για κάποιον που γράφει για τις μεταναστευτικές ροές είναι μάλλον απαραίτητη η φυλετική-εθνική αναφορά, διότι μόνον έτσι μπορεί να καταδείξει το πρόβλημα στην ουσία του. Δηλαδή, να τονίσει για παράδειγμα ότι οι πρόσφυγες έχουν πόλεμο στη χώρα τους και ως εκ τούτου αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. 
  • Επίσης, στην περίπτωση εγκλήματος που έχει ως κίνητρο τα θρησκευτικά πιστεύω κάποιου, η θρησκευτική ταυτότητα δεν θα πρέπει να κρυφτεί. 
  • Ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστεί το Μέσο και ο δημοσιογράφος την πληροφορία αποκρυσταλλώνει και τις προθέσεις του. Η χρήση της λέξης «λαθρομετανάστες» αποκαλύπτει την αντίθεση του Μέσου στους μετανάστες ή και τους πρόσφυγες. Μια τέτοιου είδους επιλογή είναι κάθε άλλο παρά δεοντολογική. 
  • Η προβολή του εθνικού, φυλετικού ή έμφυλου στοιχείου πολλές φορές στοχεύει και στην προστασία του κοινωνικού συνόλου. Πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες κάποιος χρήζει προστασίας, γιατί έπεσε θύμα διακρίσεων ή ακόμα και εγκληματικών ενεργειών, απλώς και μόνον επειδή ανήκει σε κάποια μειονότητα. Η προβολή του θέματος από τον δημοσιογράφο μπορεί να προκαλέσει είτε την ευαισθησία της κοινής γνώμης είτε την κινητοποίηση των Αρχών και με τον τρόπο αυτόν το θύμα να προστατευτεί. Μπορεί επίσης με την έγκαιρη δημόσια προβολή του θέματος να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά. 
  • Στην περίπτωση των ρεπορτάζ με πρωταγωνιστές διαφυλικά άτομα ο δημοσιογράφος μας θα υιοθετήσει το φύλο που επιθυμεί το διαφυλικό άτομο. 
  • Οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν διαβάσει και να έχουν υπόψη τους την ορολογία που υιοθετούν οι κοινότητες των διαφυλικών ή άφυλων ατόμων.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ