ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ

Λογοκρισία

Τα βασικά καθήκοντα του δημοσιογράφου μας στην έρευνα, στη σύνταξη και το σχολιασμό είναι:

Πρακτικές

  • Ο δημοσιογράφος οφείλει να παραμείνει προσηλωμένος στην υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου, την αναζήτηση και μετάδοση της αλήθειας χωρίς παρεμβάσεις, και να αντιστέκεται σε οιαδήποτε απόπειρα παραποίησης των δημοσιογραφικών πληροφοριών που επιφέρει η επιβολή λογοκρισίας. Οφείλει να αντιστέκεται σε οποιαδήποτε απόπειρα επιβολής λογοκρισίας, ή έστω διαστρέβλωσης ή και απόκρυψης της πληροφορίας. 
  • Αν βρεθεί σε συνθήκες κρατικού ελέγχου των Μέσων Ενημέρωσης, αναζητεί εναλλακτικούς τρόπους να «φυγαδεύσει» το υλικό του, παρακάμπτοντας τους μηχανισμούς λογοκρισίας. 
  • Αν παρόλα αυτά αποδεχθεί υπό ειδικές – ενδεχομένως εμπόλεμες – συνθήκες την υποβολή του υλικού του σε υπηρεσίες λογοκρισίας, αρνείται να το δημοσιεύσει, αν έχει υποστεί σοβαρή παραποίηση. Αν το προς δημοσίευση υλικό δεν έχει υποστεί παραποίηση περιεχομένου, αλλά απλώς περικοπή συγκεκριμένων τμημάτων του, ο δημοσιογράφος έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να αποφανθεί για τη δημοσίευση, εφόσον κρίνει ότι το διασωθέν υλικό εξακολουθεί να φέρει δημοσιογραφική αξία. Στην περίπτωση αυτή, όμως, οφείλει να επισυνάψει ειδικό σημείωμα, με το οποίο ενημερώνει το κοινό ότι μέρη του ρεπορτάζ αφαιρέθηκαν από τον “τάδε” φορέα λογοκρισίας. 
  • Ιδιαίτερη προσοχή στην εξαγορά, προκειμένου να επιτευχθεί η επιβολή λογοκρισίας: ο δημοσιογράφος δεν επιτρέπεται να δεχθεί οτιδήποτε αξίας τού προσφερθεί από ανθρώπους που θέλουν να παραποιήσει ανέντιμα μια αναφορά του.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ