ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ

Τρομοκρατικές - Βομβιστικές κι άλλες απειλές

Πρακτικές

  • Το πρώτο μέλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η αξιολόγηση της πηγής. Δηλαδή, η ύπαρξη της απειλής απορρέει ως είδηση από πληροφόρηση που προέρχεται από την Αστυνομία; Αν απορρέει από κάποιον μη κρατικό φορέα απαιτείται διασταύρωση της πληροφορίας από την αρμόδια Αρχή. Αν είναι οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι δέκτες της πληροφορίας προσπαθούν να ελέγξουν την πηγή και ενημερώνουν τον Διευθυντή Σύνταξης. Τα θεσμικά όργανα αλλά και ο απειλούμενος στόχος ενημερώνονται αρμοδίως. 
  • Από τη στιγμή που θα γίνει η διασταύρωση ότι πράγματι υπάρχει απειλή (άσχετα αν αποδειχθεί ή όχι πραγματική), μπαίνει το δίλημμα αν θα δημοσιευτεί ή όχι η είδηση. Ενημερώνεται ο υπεύθυνος διευθυντής σύνταξης και ακολουθούνται οι κώδικες δεοντολογίας του Μέσου σε συνδυασμό με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχουν θεσμοθετηθεί από κάθε Μέσο. Αξιολογείται η ποιότητα της απειλής (πιθανότητα ψευδούς απειλής), την αναστάτωση που έχει ήδη ή πιθανόν να προκληθεί κατά την προσπάθεια αντιμετώπισής της (εκκένωση χώρων, ρύθμιση κυκλοφορίας), το μέγεθος των ζημιών που θα προκαλέσει αλλά και τη χρησιμότητα έγκαιρης και ψύχραιμης δημοσίευσής της, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια ασφάλεια. 
  • Στο διαδίκτυο, όπου η πληροφόρηση είναι άμεση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε η ταχύτητα στην ενημέρωση να μην καλύψει την εγκυρότητα και να μην προκαλέσει ανώφελη αναστάτωση της κοινής γνώμης. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις, η δημοσίευση της απειλής μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα, όπως η προστασία της δημόσιας ασφάλειας και η αρωγή στις ενέργειες των θεσμικών οργάνων κατά τη διαδικασία αντιμετώπισης, π.χ. η εκκένωση χώρου ή έγκαιρη ενημέρωση πολιτών. 
  • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση των social media (βλ. άρθρο για τη χρήση των Social Media) ως πηγές ειδήσεων και διαδραστικές πλατφόρμες ενημέρωσης των πολιτών, καθώς η ταχύτητα και διαδραστικότητα της λειτουργίας τους δυσχεραίνουν την διασταύρωση των πληροφοριών και διευκολύνουν την παραπληροφόρηση, τη δημιουργία εντυπώσεων ή τη χειραγώγηση (ιδιαίτερα σε εκτεταμένες π.χ. τρομοκρατικές απειλές) και την πρόκληση πανικού. Η εξορθολογισμένη χρήση τους μπορεί να φανεί πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την έγκαιρη ενημέρωση και ασφάλεια των πολιτών. 
  • Εξίσου σημαντικό είναι ο δημοσιογράφος να παρακολουθήσει την εξέλιξη του συμβάντος και να γράφει για την έκβασή του. Οφείλει δηλαδή να ενημερώνει το κοινό μέχρι και τη λήξη της απειλής, ακόμα και αν επρόκειτο για ψευδή. 
  • Σε αυτές τις περιπτώσεις διαδραματίζει ρόλο η εμπειρία και η αντίληψη του διευθυντή σύνταξης. Το Μέσο κρίνει τη σοβαρότητα της απειλής και προβάλει ανάλογα την είδηση (ως προς την ιεράρχησή της στην ιστοσελίδα, τον τίτλο και τις λέξεις κλειδιά που εμπεριέχονται σ’ αυτόν, αν θα είναι έκτακτη, αν θα σταλεί ειδοποίηση σε κινητά, το περιεχόμενο ως προς το μέγεθος και την έκταση), τηρώντας τους κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας με κυρίαρχο μέλημα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. 
  • Ομοίως ο δημοσιογράφος διασταυρώνει τις πληροφορίες του και στην περίπτωση της ομηρίας. Η Αστυνομία είναι η κατ’ εξοχήν αρμόδια Αρχή που θα επιβεβαιώσει την πληροφορία για ομηρία κατά τη διαδικασία τόσο της τεκμηρίωσης και αξιολόγησης της πηγής όσο και της παραγωγής του ενημερωτικού προϊόντος.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ