ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ

Υποθέσεις Ομηρίας

Οι καταστάσεις ομηρίας απαιτούν μια ιδιαίτερα προσεκτική αντιμετώπιση από τα ΜΜΕ, ως προς στον τρόπο με τον οποίο τις χειρίζονται.
Τα Μέσα μας λαμβάνουν μέτρα προκειμένου -με τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούν μία τέτοια κατάσταση- να μην επιδεινώνουν μια υπόθεση ομηρίας.
Οι δημοσιογράφοι μας αποφεύγουν να επικοινωνήσουν με τους δράστες μιας ομηρίας, όταν αυτή η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη διότι αυτό μπορεί να περιπλέξει την υπόθεση. Ταυτόχρονα, μια τέτοιου είδους επικοινωνία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως δυσμενής παρέμβαση ως προς τις προσπάθειες των Αρχών να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, με τη λήξη της ομηρίας.
Οι δημοσιογράφοι σέβονται την κρίση των Αρχών, αν οι δράστες της ομηρίας ζητήσουν να κάνουν δηλώσεις σε αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων.
Ο ρόλος του δημοσιογράφου, σε περιπτώσεις όπου εξελίσσεται ένα περιστατικό ομηρίας, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά τον ρόλο των Αρχών.
Ειδικά όταν διακυβεύεται η μοίρα ανθρώπινων ζωών που έχουν εκτεθεί σε θανάσιμο κίνδυνο, το ίδιο το δημόσιο συμφέρον είναι εκείνο που επιτάσσει ενημέρωση επί του περιστατικού, αλλά με σεβασμό προς την ανθρώπινη ύπαρξη.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ