ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ

Δημοσιογραφία και Πολιτική

Η «παραδοσιακή» προσέγγιση της Δημοσιογραφίας επιβάλλει την «αποχή» των δημοσιογράφων από τις πολιτικές δραστηριότητες. Ο Κώδικας Δεοντολογίας επιβάλλει να αποφεύγεται κάθε δευτερεύουσα εργασία ή ενασχόληση με την πολιτική ή το δημόσιο τομέα ή την υπηρέτηση σε θέσεις Δημοσίων Οργανισμών, εάν με τον τρόπο αυτό διακυβεύεται η δημοσιογραφική ακεραιότητα.

Πρακτικές

  • Kατά κανόνα, η λογική που επικρατεί είναι να μην εμπλέκονται οι Δημοσιογράφοι στην πολιτική. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την απασχόλησή του σε Γραφεία Τύπου του κράτους, των κομμάτων και πολιτικών προσώπων. 
  • Η στήριξη πολιτικών κομμάτων μέσω social media από έναν δημοσιογράφο, συνιστά πολιτική ανάμειξη. 
  • Κάθε δημοσιογράφος που θέλει να εμπλακεί με την πολιτική ή ασκεί πολιτική μέσω ακτιβισμού, καλείται να απαντήσει σε ζητήματα που εμπεριέχουν ηθική διάσταση, όπως το πώς συμβιβάζεται η υποχρέωση του δημοσιογράφου να μεταφέρει την είδηση με αμεροληψία, με την ταυτόχρονη εμπλοκή σε πολιτικές πράξεις. 
  • Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται και στις περιπτώσεις που εμπλέκονται στην πολιτική συγγενείς πρώτου βαθμού ενός δημοσιογράφου, καθώς «η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια».

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ