ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

Διαδραστικές πλατφόρμες

Πρακτικές

  • Τα διαδραστικά θα πρέπει να οργανώνονται και να συνδέονται εσωτερικά με τέτοιο τρόπο, ώστε οι χρήστες που τα χρησιμοποιούν να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα βασικά σημεία της ιστορίας. 
  • Η σύνδεση μεταξύ των μερών της διαδραστικής παρουσίασης μιας είδησης θα πρέπει να διατηρείται, ακόμη και όταν η ιστορία έχει αρχειοθετηθεί. 
  • Η ποικιλομορφία των απόψεων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε multimedia παρουσιάσεις, σε συνδυασμό με την ικανότητα κάποιων μορφών, όπως το βίντεο, να προσφέρει παράλληλα και την οπτική της μεμονωμένης άποψης. 
  • Τα διαδραστικά στοιχεία πρέπει να είναι εμφανή στους χρήστες, δελεαστικά και εύκολα στη χρήση. 
  • Ανακατασκευές των γεγονότων μέσω ενημερωτικών γραφημάτων (infographics) ή κινούμενων εικόνων (animation - VR) θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Εάν αυτή η ανακατασκευή πηγαίνει πέρα από αυτό που είναι γνωστό και πλησιάζει τα όρια της δραματοποίησης, της εικασίας ή της μυθοπλασίας, θα πρέπει να καθίσταται σαφές στο χρήστη.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ