ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΣΟΥ

Εμφανίσεις σε άλλα Μέσα

Δημοσιογράφοι που αρθρογραφούν και εμφανίζονται συχνά στο ραδιόφωνο ή στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης ως πανελίστες, θα πρέπει να ενθαρρύνονται σε τέτοιου είδους εμφανίσεις.
Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να ενημερώνουν τον διευθυντή ειδήσεων προτού δεχτούν τιμητικές διακρίσεις ή/και κάλυψη εξόδων, επειδή εκφωνούν λόγους ή συμμετέχουν σε σεμινάρια κολεγίων και πανεπιστημίων ή σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες χρησιμοποιούν το όνομα του Μέσου στο οποίο εργάζονται ή ο υπάλληλος εκπροσωπεί τον εαυτό του ως υπάλληλος αυτού το Μέσου.
Ο δημοσιογράφος δε θα πρέπει να δέχεται πληρωμές από κυβερνητικά συμβούλια ή από οποιαδήποτε ομάδα, η οποία θα δημιουργούσε σύγκρουση συμφερόντων. Όλες οι εμφανίσεις θα πρέπει να έχουν πρωτίστως την έγκριση του προϊσταμένου του τμήματος, στο οποίο εργάζεται ο δημοσιογράφος.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ