ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΣΟΥ

Εργασιακές Σχέσεις

Στο βασικό ερώτημα αν επιτρέπεται καταρχήν οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας να συνάπτουν συνεργασίες με άλλους δημοσιογραφικούς Οργανισμούς, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις με κριτήριο την πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων και την ελευθερία επιλογής μερικής απασχόλησης στον ελεύθερο χρόνο.

Α. Απαγόρευση παράλληλης εργασίας

Η αυστηρή προσέγγιση αποκλείει συνολικά την ετεροαπασχόληση των εργαζομένων γιατί θεωρεί ότι υπάρχει εξ ορισμού σύγκρουση συμφερόντων είτε πρόκειται για ευρέως αναγνωρισμένα ανταγωνιστικά Μέσα είτε όχι. Οι εκδοτικοί Οργανισμοί δεν προσλαμβάνουν ως εξωτερικούς συνεργάτες δημοσιογράφους από ανταγωνιστικά Μέσα όχι μόνο λόγω της ιδεολογίας που υπηρετούν τα Μέσα από τα οποία προέρχονται (διαφορά απόψεων και ιδεών, μετοχικό σχήμα, shareholders) αλλά και λόγω της εξ αποστάσεως αντίθετης αντίληψης για την δημοσιογραφία που υπηρετούν (έννοια της αντικειμενικότητας, ουδετερότητας, οπτικής γωνίας κ.λπ.).

Β. Παράλληλη εργασία υπό όρους

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι πέρα από τις βασικές τους υποχρεώσεις, αρκεί να μην προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, να μην συνδέεται δηλαδή το όνομα του δημοσιογράφου με το Μέσο στο οποίο κυρίως απασχολείται. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να διακυβεύεται η αυτονομία του δημοσιογράφου, ενώ πρωταρχικό καθήκον είναι η ελευθερία και αντικειμενικότητα της πληροφόρησης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να έχει συστηθεί σε κάθε Μέσο ένας εσωτερικός Μηχανισμός Ελέγχου και Ανταγωνιστικότητας για τη διαπίστωση κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων και, εφόσον κριθεί ότι υφίσταται ανταγωνισμός, τότε ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να συνεργάζεται με ανταγωνιστικό Μέσο.

Επίσης, καλόν είναι να δηλώνεται η έτερη δραστηριότητά του, και πιο συγκεκριμένα στους εκπροσώπους ποιότητας του Μηχανισμού Ελέγχου και Ανταγωνιστικότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια στη διαφάνεια των σχέσεων.

Τα άρθρα θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του δημοσιογράφου, ώστε να διαφαίνεται ξεκάθαρα στο αναγνωστικό κοινό η δραστηριότητά του. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ψευδωνύμων ή η εκμετάλλευση του ονόματος του Οργανισμού τόσο κατά την έρευνα και την προσέγγιση των πηγών όσο και κατά την τελική επεξεργασία του παραγόμενου προϊόντος.

Έχει παρατηρηθεί δημοσιογράφοι να εργάζονται σε ένα Μέσο που τους απασχολεί με πλήρη απασχόληση και να συνεργάζονται με ανταγωνιστικό Μέσο χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο για να μην γίνονται αντιληπτοί από τους κύριους εργοδότες τους. Σε αυτή την περίπτωση ο δημοσιογράφος αντιδεοντολογικά όχι μόνο παραποιεί την ταυτότητά του αλλά αλλοιώνει και το περιεχόμενο του προϊόντος, δημιουργώντας υπόνοιες στο αναγνωστικό κοινό τόσο για την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητά του ιδίου όσο και του Μέσου ως πυλωρός επικοινωνίας.

Ομοίως ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται το όνομα του δημοσιογραφικού Οργανισμού όπου κυρίως απασχολείται, στις υπόλοιπες δραστηριότητές του, και να υπάρχει διαφάνεια και διαχωρισμός όλων των δραστηριοτήτων σχετικές με το αντικείμενο.

Το Μέσο πρέπει να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα τόσο του ιδίου, όσο και των εργαζομένων του απέναντι στο αναγνωστικό κοινό.

Δεοντολογικό ζήτημα αποτελεί και η διαθεσιμότητα του εργαζόμενου καθώς και οι προτεραιότητές του ως προς την κύρια εργασία του. Σε περίπτωση έκτακτης επικαιρότητας ή αυξημένων απαιτήσεων ο δημοσιογράφος θα πρέπει να είναι πλήρως διαθέσιμος στη βασική του θέση/εργασία και ενδεχομένως να πρέπει να λήξει τη συνεργασία του με άλλα Μέσα.

Το ρεπορτάζ αποτελεί πνευματικό προϊόν του δημοσιογράφου κατόπιν συμφωνίας με τον Οργανισμό του. Έτσι, όταν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις (ενημέρωση, διαφάνεια και υπογραφή άρθρου) μπορεί κάποιος να συντάξει ένα θέμα για ένα Μέσο και στη συνέχεια να δώσει μία προέκταση του θέματος σε ένα δεύτερο Μέσο (ιδίου Ομίλου) με το οποίο συνεργάζεται. Στις αρμοδιότητες του εσωτερικού Μηχανισμού Ελέγχου και Ανταγωνιστικότητας συμπεριλαμβάνεται η διαπίστωση ασυμβίβαστης εργασίας και παροχής υπηρεσιών.

Ο δημοσιογράφος απαγορεύεται απολύτως να ασκεί παράλληλες δραστηριότητες στις περιπτώσεις που απασχολείται σε εταιρείες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων ή εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης σε πολιτευτές και βουλευτές, σε γραφεία Τύπου Υπουργείων ή άλλων θεσμικών αρχών.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ