ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΣΟΥ

Εταιρική Διαφάνεια και Λογοδοσία

Πρακτικές

Η δημοσιογραφία δεν πρέπει να έχει όρια. Προϋπόθεση της ανεξαρτησίας του δημοσιογράφου πρέπει να είναι (όταν αυτό το απαιτήσει το αντικείμενο της δουλειάς του) και η ελευθερία του σε αναφορές εντός αρθρογραφίας για το Μέσο στο οποίο εργάζεται.
  • Ο ειδησεογραφικός Οργανισμός στον οποίο ένας δημοσιογράφος εργάζεται θα πρέπει να κάνει εξαρχής σαφή στον εργαζόμενο τα όρια μέσα στα οποία του «επιτρέπει» να δρα. 
  • Ο δημοσιογράφος, στην περίπτωση που κάνει αναφορά στον δικό του εργοδοτικό Οργανισμό, θα πρέπει να την κάνει με στοχαστική πειθαρχία και γνώση αλλά και συνείδηση, ώστε το δημοσιευθέν άρθρο να μην θίγει το Μέσο.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ