ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΣΟΥ

Freelancers και Fixers

Πρακτικές

  • Είναι απαραίτητο πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συνεργασίας με έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο, ελεύθερο επαγγελματία ή και fixer, να υπάρχει μια ξεκάθαρη συμφωνία ή και συμβόλαιο που θα ορίζει ρητώς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της κάθε πλευράς. 
  • Εκτός από τις συμβατικές υποχρεώσεις ενός Οργανισμού απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχουν και οι ηθικές υποχρεώσεις που απορρέουν συνήθως, συν τοις άλλοις, από πολύχρονη και εποικοδομητική συνεργασία με κάποιους από αυτούς. 
  • Το πιο σημαντικό από όλα για ένα Μέσο είναι να επισημαίνει ότι η ασφάλεια των εξωτερικών αυτών συνεργατών είναι υψίστης σημασίας. Δεν θα έπρεπε να ρισκάρουν τη ζωή ή έστω την υγεία τους απλώς για την κάλυψη ενός ρεπορτάζ ή για μια εντυπωσιακή φωτογραφία. 
  • Αυτό που απαιτείται είναι να περιγραφεί με σαφήνεια στους ελεύθερους ανταποκριτές, είτε μόνιμους είτε με σύμβαση, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ποια τα οφέλη τους, στο πλαίσιο μιας αμοιβαίως εποικοδομητικής εργασιακής σχέσης.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ