ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΣΟΥ

Προσωπικοί Κώδικες Δεοντολογίας

1. Ο δημοσιογράφος αναζητά την αλήθεια και τη μεταδίδει όσο το δυνατόν πληρέστερα:
 • Είναι δραστήριος ως προς την αναζήτηση της ακρίβειας 
 • Είναι ειλικρινής, δίκαιος και θαρραλέος σε ό,τι αφορά τη συλλογή, μετάδοση και απόδοση της πληροφορίας 
 • Δίνει φωνή σε εκείνους που δεν έχουν φωνή, τεκμηριώνει αυτό που δεν φαίνεται 
 • Ασκεί έλεγχο στους ισχυρούς, ιδιαίτερα σε εκείνους που ασκούν εξουσία πάνω στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης 
 • Είναι υπόλογος
2. Ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι διαφανής:
Θα πρέπει να παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο έγινε το ρεπορτάζ αλλά και για ποιους λόγους πρέπει ο κόσμος να πιστέψει σε αυτό. Πρέπει να δίνει εξηγήσεις για τις πηγές του, τα στοιχεία και τις επιλογές που έκανε. Θα πρέπει να αποκαλύπτει αυτό που δεν μπορεί να γνωρίζει.
Οδηγός του θα πρέπει να είναι η διανοητική ειλικρίνεια και προτέρημά του η ταπεινοφροσύνη (παρά η ψευδής παντογνωσία).
 • Ο δημοσιογράφος οφείλει να αρθρώνει ξεκάθαρα τη δημοσιογραφική του προσέγγιση, είτε παλεύει για ανεξαρτησία, είτε γιατί προσεγγίζει την πληροφορία από μια πολιτική ή φιλοσοφική ματιά. Πρέπει να περιγράφει πώς η ματιά του έχει αντίκτυπο στην πληροφορία που μεταδίδει, συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής των θεμάτων που καλύπτει αλλά και των πηγών που του παρέχουν πληροφορίες. 
 • Θα πρέπει να αναγνωρίζει λάθη και σφάλματα, να τα διορθώνει γρήγορα με τρόπο που να ενθαρρύνει τον κόσμο που αποκόμισε ψευδή πληροφόρηση να μάθει εν τέλει την αλήθεια.
3. Τελικός σκοπός του και όχι μέσο του είναι η κινητοποίηση της κοινότητας, του κοινού και της κοινωνίας:
 • Θα πρέπει να προσπαθεί να καταλαβαίνει τις ανάγκες της κοινότητας, την οποία επιθυμεί να υπηρετήσει και να δημιουργήσει ισχυρούς μηχανισμούς που θα επιτρέπουν σε άλλα μέλη της κοινότητάς του να επικοινωνούν μαζί του αλλά και μεταξύ τους. 
 • Να αναζητεί και να διασπείρει ανταγωνιστικές προοπτικές, χωρίς να επηρεάζεται υπερβολικά από εκείνους που θα χρησιμοποιήσουν τη δύναμή τους ή αντίθετη θέση προς το δημόσιο συμφέρον. 
 • Να αναγνωρίζει ότι οι καλές ηθικές αποφάσεις απαιτούν ατομική ευθύνη εμπλουτισμένη με συνέργεια/συνεργασία. 
 • Να αναζητά εναλλακτικούς τρόπους δημοσίευσης, ώστε να ελαχιστοποιεί τη βλάβη που προκύπτει από τις πράξεις του και να δείχνει τη συμπάθειά του απέναντι σε εκείνους που πλήττονται από την εργασία του. 
 • Τέλος, ο δημοσιογράφος οφείλει να επιτρέπει αλλά και να ενθαρρύνει τα μέλη της κοινότητας να αυτο-ενημερώνονται. Να μετατρέπει τη δημοσιογραφία σε έναν συνεχή διάλογο, όπου όλοι μπορούν υπεύθυνα να συμμετάσχουν και να ενημερωθούν.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ