Στατιστικά Μελών

Στατιστικά Μελών


2019

ΙΟΥΛΙΟΣ
Λόγω λάθους των δεδομένων, τα στοιχεία του Ιουλίου θα δημοσιευτούν ξανά τις προσεχείς ημέρες

ΙΟΥΝΙΟΣ (xls)
ΜΑΪΟΣ (xls)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ (xls)
ΜΑΡΤΙΟΣ (xls)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (xls)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (xls)

2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ (xls)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (xls)
ΙΟΥΛΙΟΣ (xls)
ΙΟΥΝΙΟΣ (xls)
ΜΑΪΟΣ (xls)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ (xls)
ΜΑΡΤΙΟΣ (xls)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (xls)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (xls)

2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ (xls)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (xls)
ΙΟΥΛΙΟΣ (xls)
ΙΟΥΝΙΟΣ (xls)
ΜΑΙΟΣ (xls)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ (xls)
ΜΑΡΤΙΟΣ (xls)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (xls)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (xls)

2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ (xls)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (xls)
ΙΟΥΛΙΟΣ (xls)
ΙΟΥΝΙΟΣ (xls)
ΜΑΙΟΣ (xls)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ (xls)
ΜΑΡΤΙΟΣ (xls)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (xls)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (xls)

2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ (xls)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (xls)
ΙΟΥΛΙΟΣ (xls)
ΙΟΥΝΙΟΣ (xls)
ΜΑΙΟΣ (xls)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ (xls)
ΜΑΡΤΙΟΣ (xls)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (xls)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (xls)

2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ (xls)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (xls)
ΙΟΥΛΙΟΣ (xls)
ΙΟΥΝΙΟΣ (xls)
ΜΑΙΟΣ (xls)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ (xls)
ΜΑΡΤΙΟΣ (xls)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (xls)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (xls)

2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ (xls)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (xls)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (xls)
ΙΟΥΛΙΟΣ (xls)
ΙΟΥΝΙΟΣ (xls)
ΜΑΙΟΣ (xls)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ (xls)
ΜΑΡΤΙΟΣ (xls)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (xls)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (xls)

Πηγή: INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES S.A. και AT INTERNET

DESK. %: Περιλαμβάνει DESKTOPS & LAPTOPS

ΜΟΒ. %: Περιλαμβάνει MOBILES & TABLETS

SOC. MED. %: Περιλαμβάνει FACEBOOK, TWITTER, PINTEREST, INSTAGRAM, LINKEDIN, GOOGLE+