Ενημέρωση

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΕΣΡ

Αγαπητά μέλη,

Προς ενημέρωσή σας, το ΕΣΡ ανήρτησε στις 6/9 την κάτωθι ανακοίνωση:

https://www.esr.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-08-15-10-2023-%CF%85%CF%80-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD/

Για πρώτη φορά το ΕΣΡ ζητεί στοιχεία τήρησης της πολυφωνίας ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και από sites. Είναι σαφές από την ανακοίνωση πως το ΕΣΡ δεν αναφέρεται μόνο στα sites των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών αλλά σε όλα τα sites εν γένει.

Κατά την εκτίμησή των νομικών μας συμβούλων το ΕΣΡ δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα επί του διαδικτύου. Μπορεί με τον πρόσφατο Ν. 4779/2021 (άρθρο 33) να δόθηκε έρεισμα σε επέκταση των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ και στο διαδίκτυο όμως εκτιμούμε πως το συγκεκριμένο ζήτημα (για το οποίο το ΣτΕ με την απόφαση του 1349-1350/2023 προσφάτως έκρινε ως μη νόμιμο πρόστιμο που το ΕΣΡ επέβαλε σε διαδικτυακό μέσο, λόγω αναρμοδιότητας του ΕΣΡ στο διαδίκτυο) εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του έστω και κατά μία διασταλτική ερμηνεία. Για το θέμα αυτό σημειώνουμε πως το ΣτΕ έχει αποστείλει ερώτημα στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Κατόπιν τούτων, αποστείλαμε την συνημμένη επιστολή στο ΕΣΡ την οποία σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας.

Για την ΕΝΕΔ,

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος
Πρόεδρος ΔΣ

*******************************************************************************************************************************

ΠΡΟΣ:          
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΥΠΟΨΗ:       ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ


Μαρούσι, 11  Σεπτεμβρίου  2023


Θέμα: Αναφορικά με την πρόσφατη ανακοίνωσή σας για την υποβολή στοιχείων κατά την προεκλογική περίοδο από τους διαδικτυακούς τόπους και τις ιστοσελίδες οιασδήποτε μορφής.

Αξιότιμοι,


Με έκπληξη ενημερωθήκαμε χθες για το περιεχόμενο ανακοίνωσής σας στο διαδικτυακό σας τόπο (με τίτλο «Ανακοίνωση για την υποβολή στοιχείων κατά την προεκλογική περίοδο») περί της υποβολής σε εσάς στοιχείων κατά την προεκλογική περίοδο, ενόψει των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών της 8/10/2023 και 15/10/2023.

Διαπιστώσαμε συγκεκριμένα ότι στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης υποβολής στοιχείων συμπεριλάβατε και τους «διαδικτυακούς τόπους και τις ιστοσελίδες οποιασδήποτε μορφής».

Μάλιστα η υποχρέωση υποβολής των σχετικών στοιχείων (σε προδιατυπωμένους από το Συμβούλιό σας πίνακες excel) φαίνεται να έχει ως ημερομηνία πρώτης υποβολής στοιχείων τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023. 

H επιβολή της εν λόγω υποχρέωσης προς διαδικτυακούς τόπους κείται εκτός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου καθώς το Συμβούλιο σας δεν διαθέτει τη σχετική δικαιοδοτική αρμοδιότητα προς τούτο.

Ειδικότερα, εκ του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, η ελεγκτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου σας, ως καλώς γνωρίζετε, αφορά αποκλειστικά και μόνο την ραδιοφωνία και την τηλεόραση, μη δυνάμενης της αυθαίρετης διεύρυνσης της εν λόγω αρμοδιότητας δίχως την ύπαρξη προηγούμενης ρητής νομοθετικής ρύθμισης.

Ομοίως, εκ του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το οποίο ρυθμίζει εξαντλητικά και περιοριστικά τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου σας, δεν προκύπτει αρμοδιότητα του τελευταίου προς έλεγχο των διαδικτυακών ιστοτόπων και ιστοσελίδων. Αντιθέτως, η γραμματική διατύπωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είναι σαφής και αφορά την άσκηση ελέγχου αποκλειστικά και μόνο στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η αναλογική εφαρμογή της διατάξεως στις διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως εν προκειμένω επιχειρείται εκ μέρους σας, θα ήταν μεθοδολογικώς ανεπίτρεπτη.

Περαιτέρω, χαρακτηριστική της εσφαλμένης συμπερίληψης των διαδικτυακών τόπων στους υπόχρεους φορείς υποβολής στοιχείων αποτελεί και η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 εδ. βi. του Ν. 3870/2010, όπου ορίζεται ρητά ότι στους ιδιοκτήτες ή νομίμους εκπροσώπους των διαδικτυακών φορέων που παραβιάζουν, κατά περίπτωση, τις απαγορεύσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ίδιου ως άνω Νόμου περί των επιτρεπόμενων εμφανίσεων σε εκπομπές των υποψηφίων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, αρμόδια να επιβάλει το σχετικό πρόστιμο είναι η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων και όχι το Συμβούλιο σας.

Στα ως άνω, άλλωστε, συντείνουν και οι πρόσφατες υπ’ αριθμ. 1349/2023 και 1350/2023 προδικαστικές αποφάσεις του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, όπου κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι οι φορείς που παρέχουν τηλεοπτικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου και οι οποίοι δεν είναι παραδοσιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της εθνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και, συνεπώς, το ΕΣΡ δεν μπορεί κατά διασταλτική ερμηνεία ή κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων αυτών του εθνικού δικαίου να έχει ελεγκτική – κυρωτική αρμοδιότητα επ’ αυτών.

Η Ένωσή μας και τα μέλη μας προφανώς και είναι υπέρ μιας εποπτευόμενης, ευνομούμενης λειτουργίας των ελληνικών διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης και προφανώς επιθυμούμε να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και πολυφωνίας τόσο εν γένει όσο και ειδικότερα ενόψει των επικείμενων Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών. Για το λόγο αυτό, δε, έχουμε πρωτοστατήσει στη δημιουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, στην υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη μας κλπ. Ωστόσο, δε μπορεί ο σχετικός έλεγχος και εποπτεία του κλάδου μας να γίνεται από μη αρμόδιους φορείς, όπως, εν προκειμένω, με όλο το σεβασμό, είναι το Συμβούλιό σας  

Δυνάμει των ανωτέρω εκτιθέμενων, παρακαλούμε όπως προβείτε στην άμεση διόρθωση της ως άνω ανακοίνωσής σας  απαλείφοντας από τους υπόχρεους αποστολής των εν λόγω στοιχείων τους διαδικτυακούς τόπους και τις ιστοσελίδες οιασδήποτε μορφής και όπως μας ενημερώσετε σχετικά.

Με εκτίμηση,

Για την Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολoγητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ.
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ
Video
We blend the strategic with creative
Video
Παρουσίαση του Κώδικα Δεοντολογίας Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης