Ενημέρωση

Επιστολή Προέδρου ΕΝΕΔ & ΦΕΚ για Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

ΠΡΟΣ:           ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΝ.Ε.Δ.)


Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023,

 Θέμα: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Αγαπητά μέλη,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώρηση στο Μητρώο Ηλεκτρονικών Μέσων. 

Συνοπτικά προβλέπονται τα εξής:

  • Για την εγγραφή στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.), η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου υποβάλλει αίτηση από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονικές εφαρμογές οι οποίες θα είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε. και μέσω αυτής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).
  • Η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου, μετά την εγγραφή της στο Μ.Η.Τ., αποκτά μοναδικό αριθμό και σήμα, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.
  • Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) ξεκινάει την 2η Μαΐου του 2023.
  • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο ΦΕΚ Β΄1144/28.02.23.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                               

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολoγητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ.
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ
Video
We blend the strategic with creative
Video
Παρουσίαση του Κώδικα Δεοντολογίας Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης