Ενημέρωση

Νέα προθεσμία εγγραφής στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Προς: Μέλη ΕΝΕΔ


Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2024

Αγαπητά μέλη,

Σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (ΜΗΤ) παρέχεται δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε νέα προθεσμία για τις  επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί καθώς και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν αιτηθεί την εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής τους. Οι παραπάνω επιχειρήσεις δύναται να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους, από τις 10 Ιουλίου 2024 έως τις 17 Ιουλίου 2024.

Υπενθυμίζουμε στα μέλη ότι η εγγραφή στο Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου είναι απαραίτητη για την καταχώριση και προβολή διαφήμισης από τον δημόσιο τομέα και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και την ένταξη σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης.

Για την ΕΝΕΔ,
 
Θεοχάρης Φιλιππόπουλος
Πρόεδρος ΔΣ
 
Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολoγητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ.
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ
Video
We blend the strategic with creative
Video
Παρουσίαση του Κώδικα Δεοντολογίας Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης