Η Ένωση

ΟφέληΗ συγκέντρωση των περισσοτέρων από τους μεγαλύτερους έλληνες εκδότες ψηφιακού περιεχομένου σε μία ένωση, με ένα κοινό σκοπό, επιτρέπει πρώτα από όλα την ανταλλαγή της γνώσης για νέες τεχνολογίες, εφαρμογές και πρακτικές.

 

Αναλυτικά τα οφέλη από τη συμμετοχή στην ΕΝ.Ε.Δ, είναι:
  • Άμεση πρόσβαση στις διαδικασίες για την καθιέρωση προτύπων παραγωγής, διαχείρισης και μέτρησης του ψηφιακού περιεχομένου
  • Ενημέρωση για έρευνες αγοράς και συμμετοχή σε δραστηριότητες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στο χώρο καθώς και βοήθεια για την υιοθέτηση κανόνων δεοντολογίας, την προσαρμογή στο θεσμικό πλαίσιο και την παρακολούθηση των αναγκαίων πιστοποιήσεων.
  • Εξασφάλιση αξιόπιστων στοιχείων που βοηθούν τη διαφημιστική αγορά να αποκτήσει πληρέστερη ενημέρωση για τις δυνατότητες του Internet και παράλληλα οργανώνει δράσεις προς ενημέρωση των διαφημιζόμενων εταιρειών.

Τέλος, οι συνεργασίες της ΕΝ.Ε.Δ με ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, οι ενημερώσεις της προς τους αρμόδιους φορείς και η συμμετοχή της σε συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις δίνουν στα μέλη χρήσιμες πληροφορίες για τις εξελίξεις της αγοράς, μεταφέρουν τις απόψεις των opinion leaders και βοηθούν στο σχεδιασμό των μελλοντικών επιχειρηματικών κινήσεων κάθε δημιουργού περιεχομένου.