Μέτρηση & Πιστοποίηση

Κώδικας Μετρήσεων

Ο Κώδικας Μετρήσεων και Πιστοποιήσεων αναπτύχθηκε από την σχετική Επιτροπή Μετρήσεων της ΕΝ.Ε.Δ -με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές της IFABC (International Federation of Audit Bureaus of Circulation)- και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. 
Αντίγραφο του "Κώδικα Μετρήσεων και Πιστοποιήσεων" παραδίδεται και στους θεσμικούς συνεργάτες της ΕΝ.Ε.Δ, όπως ΣΔΕ, ΕΔΕΕ και ΙΑΒ


 
 "Κώδικας Μετρήσεων και Πιστοποιήσεων"