Συνέλευση

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. της ΕΝ.Ε.Δ. σάς καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «Civitel Attik» (Ολυμπίας αρ. 11, Μαρούσι Αττικής).

Τα θέματα συζήτησης είναι τα κάτωθι:

  1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών στον συνεταιρισμό.
  2. Ενημέρωση αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις περί της διεκδίκησης αμοιβής των εκδοτών από τις ψηφιακές πλατφόρμες.
  3. Ενημέρωση αναφορικά με την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς του 2% προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
  4. Εκλογή νέου Δ.Σ. του Συνεταιρισμού λόγω επικείμενης λήξης της θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ.
  5. Διάφορα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα λάβει χώρα πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. (χωρίς έκδοση νέας πρόσκλησης) την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16:00 στον ίδιο τόπο και, σε περίπτωση εκ νέου μη ύπαρξης απαρτίας, θα λάβει χώρα δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. (επίσης χωρίς έκδοση νέας πρόσκλησης) την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16:00, στον ίδιο τόπο.

Σε ό,τι αφορά την εκλογή μελών Δ.Σ. (Θέμα 4ο), υπενθυμίζεται ότι κατά το άρθρο 8.7 του καταστατικού, κάθε μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να προτείνει μέχρι ένα (1) υποψήφιο πρόσωπο. Η γνωστοποίηση της υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει εγγράφως τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη διεξαγωγή της Γ.Σ. και συνεπώς μέχρι τις 16:00 της Τρίτης 14 Νοεμβρίου 2023. Ταυτόχρονα με την υποβολή της εν λόγω γνωστοποίησης παρακαλείσθε να αποστείλετε και τα σχετικά έγγραφα εκ των οποίων θα αποδεικνύεται ότι το υποψήφιο πρόσωπο είναι μέτοχος ή εταίρος ή μέλος της διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας σας. 

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μέλος του συνεταιρισμού συμμετέχει στη Γ.Σ. δια του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου που έχει ήδη ορίσει κατά το χρόνο εγγραφής του στον συνεταιρισμό (ενώ στην περίπτωση ορισμού νέου Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου, αυτός θα πρέπει να φέρει μαζί του σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση του οικείου μέλους του συνεταιρισμού). Επισημαίνεται ότι ένας Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος δύναται να εκπροσωπεί μόνο την εταιρεία – μέλος του συνεταιρισμού που τον όρισε και όχι έτερα μέλη.

Παρακαλείστε όπως μας γνωστοποιήσετε τη δυνατότητά σας να παρευρίσκεστε στη Γ.Σ. και όπως αποστείλετε τα στοιχεία του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία σας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 στη γραμματεία του συνεταιρισμού (κα Έλενα Αντύπα, τηλ: 6972033126, email: elena.antypa@ened.gr).

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολoγητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ.
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ
Video
We blend the strategic with creative
Video
Παρουσίαση του Κώδικα Δεοντολογίας Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης