Συνέλευση

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

Το Δ.Σ. της ΕΝ.Ε.Δ. σάς καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 9 Μαΐου 2023 και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «Civitel Attik» (Ολυμπίας αρ. 11, Μαρούσι Αττικής). 

Τα θέματα συζήτησης είναι τα κάτωθι:

 1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών στον συνεταιρισμό.
 2. Διαγραφή μελών από τον συνεταιρισμό.
 3. Υποβολή έκθεσης του Δ.Σ. και έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμού χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 - προϋπολογισμού χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022.
 4. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.
 5. Υποβολή έκθεσης του Δ.Σ. και έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμού χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 - προϋπολογισμού χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023.
 6. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022.
 7. Ενημέρωση αναφορικά με τη σύσταση Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου.
 8. Ενημέρωση αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις περί της διεκδίκησης αμοιβής των εκδοτών από τις ψηφιακές πλατφόρμες. 
 9. Ενημέρωση αναφορικά με τις συζητήσεις με την ΕΣΗΕΑ.
 10. Ενημέρωση αναφορικά με την επιδότηση της ειδικής εργοδοτικής εισφοράς του 2% προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για το έτος 2022.
 11. Διάφορα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα λάβει χώρα πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. (χωρίς έκδοση νέας πρόσκλησης) την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και ώρα 16:00 στον ίδιο τόπο και, σε περίπτωση εκ νέου μη ύπαρξης απαρτίας, θα λάβει χώρα δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. (επίσης χωρίς έκδοση νέας πρόσκλησης) την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 16:00, στον ίδιο τόπο.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μέλος του συνεταιρισμού συμμετέχει στη Γ.Σ. δια του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου που έχει ήδη ορίσει κατά το χρόνο εγγραφής του στον συνεταιρισμό (ενώ στην περίπτωση ορισμού νέου Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου, αυτός θα πρέπει να φέρει μαζί του σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση του οικείου μέλους του συνεταιρισμού). Επισημαίνεται ότι ένας Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος δύναται να εκπροσωπεί μόνο την εταιρεία – μέλος του συνεταιρισμού που τον όρισε και όχι έτερα μέλη.

Παρακαλείστε όπως μας γνωστοποιήσετε τη δυνατότητά σας να παρευρίσκεστε στη Γ.Σ. και όπως αποστείλετε τα στοιχεία του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία σας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00 στη γραμματεία του συνεταιρισμού (κα Έλενα Αντύπα, τηλ: 6972033126, email: elena.antypa@ened.gr).

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολoγητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ.
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ
Video
We blend the strategic with creative
Video
Παρουσίαση του Κώδικα Δεοντολογίας Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης