Η Ένωση

Κώδικας Δεοντολογίας

Στις εποχές των μεγάλων αλλαγών στην ενημέρωση, θεμέλιοι λίθοι της δημοσιογραφίας αναδεικνύονται το δημόσιο συμφέρον και η Αρχή της Αξιοπιστίας. Όσο και να μεταβληθεί το περιβάλλον στον Τύπο, η επιστροφή στο καθήκον της αλήθειας και στην δεοντολογία, καθίσταται πυξίδα, σε Μέσα και δημοσιογράφους για ένα καλύτερο μέλλον. Η διαφάνεια και η λογοδοσία εγγυώνται την ελευθερία του Τύπου και, μαζί με την ουδετερότητα, συλλειτουργούν υπέρ της ζητούμενης αξιοπιστίας των Μέσων.

Το σήμερα είναι γεμάτο προσδοκίες για τα ψηφιακά Μέσα Ενημέρωσης και ο οδικός χάρτης για την άνθηση της βιομηχανίας του Τύπου περνά μέσα από την αυτορρύθμιση.

Στο πνεύμα αυτό είναι πολύτιμο ένα πλαίσιο κανόνων που να διασφαλίζει ενάρετο ανταγωνισμό. Οι Αρχές και οι Αξίες της δημοσιογραφίας προσδίδουν τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει ανάγκη η κοινωνία για να δείξει την εμπιστοσύνη της, η Πολιτεία για να αναγνωρίσει το ηθικό πλεονέκτημα των Νέων Μέσων και η αγορά για να ενσωματώσει στους κανόνες της, ποιοτικές προδιαγραφές. Βασικός στόχος του παρόντος Πλαισίου Αυτοδέσμευσης και των Κωδίκων Εκδοτικής Δεοντολογίας είναι η εμπέδωση του Δημοσιογραφικού Κώδικα, καθώς και των καλύτερων πρακτικών / Εκδοτικών Κανόνων που ακολουθούν τα μεγαλύτερα Διαδικτυακά Μέσα στον κόσμο.

Οι μέτοχοι και οι εμπλεκόμενοι στους εκδοτικούς οργανισμούς, μαζί με τους δημοσιογράφους, μοιράζονται το κοινό συμφέρον της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας των Μέσων τους.

Είναι κοινός τόπος ότι ιδιοκτήτες, εκδότες και δημοσιογράφοι έχουν συνείδηση της ευθύνης που φέρουν έναντι του κοινού και την υποχρέωσή τους για τη διαφύλαξη του κύρους του Τύπου. Αντιλαμβάνονται τη δημοσιογραφική τους αποστολή με πλήρη επίγνωση και συνείδηση και χωρίς να επηρεάζονται από προσωπικά συμφέροντα και κίνητρα ξένα προς το αντικείμενο αυτό. Οι θεμελιώδεις αρχές της δημοσιογραφίας αποτυπώνουν την επαγγελματική δεοντολογία του Τύπου. Αυτή περιλαμβάνει το καθήκον διαφύλαξης του κύρους του Τύπου και υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου μέσα στο πλαίσιο του Συντάγματος και των συμφώνων με αυτό νόμων.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ