Κώδικας Δεοντολογίας

ΑΠΟΣΠΆΣΜΑΤΑ ΛΌΓΟΥ


Η χρήση αποσπασμάτων από τα λόγια κάποιου προσώπου είναι καθημερινή πρακτική στη σύγχρονη δημοσιογραφία. Συμβαίνει, είτε με τη μορφή παράθεσης λόγων και δηλώσεων μιας πηγής είτε με αποσπάσματα από συνέντευξη που παραχώρησε μια επίσημη πηγή. Το να χρησιμοποιείς τα λόγια κάποιου σωστά δεν είναι και τόσο απλό. Η επιλογή και η  «εξαγωγή» μιας φράσης μπορεί να είναι υποκειμενική υπόθεση. Στα ψηφιακά Μέσα το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με υπερσυνδέσμους, που οδηγούν στο σύνολο των λόγων κάποιου προσώπου. Ωστόσο, τα αποσπάσματα λόγου που εντάσσονται σε διαφορετικό θεματικό πλαίσιο, ή και διαφορετικό χρονικό πλαίσιο, είναι μία από τις σοβαρές πληγές της δημοσιογραφίας. Ιδανικά οι Δημοσιογράφοι δεν προτιμούν τις αποσπασματικές, ούτε τις πειραγμένες φράσεις. Αντιστέκονται στις αλλαγές, εκτός αν είναι απαραίτητο. Αυτή η στρατηγική θα τους αποτρέψει από το να συνηθίσουν να είναι όλο και πιο χαλαροί με τις ρήσεις. Πρέπει να έχει την ευθύνη για τις αλλαγές ο δημοσιογράφος. Να είναι έτοιμος να παράσχει μια καλή δικαιολογία για οποιαδήποτε αλλαγή. Να διαλέξει μια άλλη φράση. Εάν μια φράση χρειάζεται περισσότερη διόρθωση, ο δημοσιογράφος πρέπει να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει μια άλλη παράφραση/έκφραση στη θέση της. Να μην κάνει αλλαγές που μεταβάλλουν το νόημα της φράσης ή δίνουν στο κοινό μια διαφορετική αντίληψη του τι ειπώθηκε ή ποια ήταν πραγματικά η πρόθεση του ομιλητή. Να προσέχει πάντα να δημοσιεύει το θεματικό πλαίσιο και τον χρόνο εντός των οποίων ειπώθηκε κάτι. Να επισυνάπτει πρόσθετη πληροφόρηση για το σύνολο του λόγου του υποκειμένου στο οποίο αναφέρεται το απόσπασμα.

  • Οι Δημοσιογράφοι δεν προτιμούν τις αποσπασματικές και «πειραγμένες» φράσεις
  • Την ευθύνη για τις αλλαγές έχει ο δημοσιογράφος. Να είναι έτοιμος να παράσχει μια καλή δικαιολογία για οποιαδήποτε αλλαγή
  • Εάν μια φράση χρειάζεται περισσότερη διόρθωση, ο δημοσιογράφος πρέπει να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει μια άλλη στη θέση της
  • Να μην κάνει αλλαγές που μεταβάλλουν το νόημα της φράσης ή δίνουν στο κοινό μια διαφορετική αντίληψη του τι ειπώθηκε ή ποια ήταν πραγματικά η πρόθεση του ομιλητή
  • Να προσέχει πάντα το πλαίσιο και τον χρόνο στα οποία ειπώθηκε κάτι
  • Να επισυνάπτει πρόσθετη πληροφόρηση για το σύνολο του λόγου του υποκειμένου στο οποίο αναφέρεται το απόσπασμα

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ