Κώδικας Δεοντολογίας

ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ ΚΑΙ ΑΠΌΔΟΣΗ


Το να εξετάζει ο δημοσιογράφος με κριτική ματιά το κατά πόσον μια πηγή είναι αξιόπιστη, είναι σημαντικό, τόσο στο αρχικό στάδιο της έρευνας όσο και κατά τη διάρκεια της τελικής αξιολόγησης και της παραγωγικής διαδικασίας. Είναι σημαντικό να υπάρχει επίγνωση της θέσης, της οπτικής γωνίας και της αντίληψης που έχει η πηγή σε σχέση με το θέμα και να διακρίνονται η ανεπάρκεια ή οι τυχόν αντιφάσεις στα όσα ισχυρίζεται η πηγή. Τα social media είναι σημαντικό πεδίο για την εξόρυξη πληροφοριών, τον εντοπισμό πηγών και την ανεύρεση φωτογραφιών και βίντεο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση υλικού από περιεχόμενο χρηστών και όχι Δημοσιογράφων, με πρωταρχικό μέλημα την επιβεβαίωση και τον εντοπισμό της αυθεντικής πηγής. Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος οφείλει να ζητήσει άδεια χρήσης του υλικού και άδεια για την αναφορά των στοιχείων της πηγής, η οποία πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση. Η αναφορά στην πηγή πρέπει να είναι σαφής και λεπτομερής (π.χ. όνομα, τίτλος/βαθμός, Οργανισμός από τον οποίο προέρχεται ή ο συσχετισμός της πηγής με το θέμα). Στην περίπτωση ανώνυμων πηγών, η αναφορά σε αυτές θα πρέπει να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες απόδειξης της εγκυρότητας. Ρεπορτάζ από άλλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, τα οποία βασίζονται σε ανώνυμες πηγές, απαιτούν προσεκτική αντιμετώπιση από τον δημοσιογράφο, ιδίως όταν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει στο δικό του θέμα. Οι βασικοί κανόνες για το υλικό που αποκτάται από ανώνυμες πηγές ισχύουν κι εδώ με τον ίδιο τρόπο. Το υλικό θα πρέπει να αφορά σε γεγονότα. Το θέμα θα πρέπει να είναι πράγματι σημαντικό και να συνιστά είδηση, άξια να δημοσιευτεί. Η χρήση υλικού από τέτοιες πηγές θα πρέπει να φέρει την έγκριση του διευθυντή σύνταξης. Το θέμα θα πρέπει να είναι ισορροπημένο και ο δημοσιογράφος να αναζητεί σχολιασμό από άλλες πηγές επί των παραμέτρων που περιγράφει σε αυτό. Επιπλέον, προτού ο δημοσιογράφος ξεκινήσει ένα τέτοιο θέμα, οφείλει να προχωρήσει σε μια καλόπιστη προσπάθεια να φέρει την πληροφορία στο φως επώνυμα και επίσημα ή  να την επιβεβαιώσει από δικές του πηγές. Δεν θα πρέπει να διστάζει να «παγώνει» το θέμα του, εφόσον ο ίδιος έχει αμφιβολίες για το είδος των πληροφοριών που έχει στην κατοχή του. Εάν, τελικά, το υλικό αυτό χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να αποδοθεί στο πρόσωπο που το δημοσίευσε και να γίνει αναφορά στην περιγραφή της θέσης που κατέχει η ανώνυμη πηγή.          Ο δημοσιογράφος εξακριβώνει την αξιοπιστία της πηγής και αποδίδει τις πληροφορίες με σαφή τρόπο. Κατά την αναζήτηση πηγών, ο δημοσιογράφος λαμβάνει υπόψη ότι οι «δεξαμενές» στις οποίες ψάχνει (π.χ. Social media) μπορεί να περιορίζουν εξ ορισμού το δείγμα των απόψεων που συλλέγει. Αναζητεί και εναλλακτικούς τρόπους για να καλύψει το μεγαλύτερο δυνατό εύρος διαφορετικών απόψεων.

  • Οι Δημοσιογράφοι εξακριβώνουν την αξιοπιστία της πηγής και αποδίδουν τις πληροφορίες με σαφή τρόπο
  • Απαραίτητη είναι η επίγνωση της θέσης, της οπτικής γωνίας και της αντίληψης που έχει η πηγή σε σχέση με το θέμα και η διάκριση ανεπαρκειών ή/και αντιφάσεων στα όσα ισχυρίζεται η πηγή
  • Κατά την αναζήτηση πηγών, οι Δημοσιογράφοι λαμβάνουν υπόψη ότι οι «δεξαμενές» στις οποίες ψάχνουν (π.χ. social media) μπορεί να περιορίζουν εξ ορισμού το δείγμα των απόψεων που συλλέγονται. Αναζητούν και εναλλακτικούς τρόπους για να καλύψουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος διαφορετικών απόψεων
  • Εξετάζουν πάντα την προέλευση της πληροφορίας -αν η πηγή τους τη γνωρίζει από πρώτο χέρι. Αν όχι, εξετάζουν αν η αρχική πηγή είναι αξιόπιστη και ενημερωμένη
  • Δίνουν μεγάλη σημασία στη σωστή αναφορά στην πηγή με -όσο το δυνατόν- πιο ακριβή διατύπωση. Στην περίπτωση ανώνυμης πηγής, περιγράφουν τη σχέση της με το θέμα
  • Η χρήση ανώνυμων πηγών πρέπει να αποφεύγεται, εκτός αν πρόκειται για μια αξιόπιστη πηγή που προσφέρει ζωτικές πληροφορίες για την εξέλιξη της έρευνας και την κάλυψη του θέματος

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ