Κώδικας Δεοντολογίας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ


Το Δεοντολογικό Πρότυπο περιλαμβάνει την ανάλυση των ζητημάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να εφαρμοστεί ορθά κάθε ηθικός κανόνας του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών της ΕΝΕΔ. Αυτό το αυτορρυθμιστικό πλαίσιο προέρχεται από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2015 από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα QJNT–ECI (DUK Austria - Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά - Ίδρυμα προαγωγής της δημοσιογραφίας, Αθ. Μπότση). Δείτε εδώ την αρχική έκδοση του Κώδικα (2016) της ΕΝΕΔ.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ