Κώδικας Δεοντολογίας

ΔΙΆΔΡΑΣΗ - ΠΟΛΥΜΈΣΑ


Οι σύγχρονες μέθοδοι επεξεργασίας περιεχομένου επιτρέπουν την ευκολότερη κατανόηση και παρακινούν σε διάδραση. Ωστόσο, η τεχνολογία και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης θολώνουν, όλο και περισσότερο, τα όρια μεταξύ των Μέσων Ενημέρωσης και της λεγόμενης Δημοσιογραφίας των Πολιτών (UGC). Σε μια λάθος σύνθεση πολυμεσικών στοιχείων ενός δημοσιεύματος, όπου δεν εμπεριέχονται όλες οι πτυχές ή το αποτέλεσμα υπερβαίνει το όριο της ιστορίας και γίνεται δραματοποιημένη κατασκευή, τότε παραβιάζονται βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για την αμεροληψία, το καθήκον αληθείας και την αποφυγή κατασκευασμένων πληροφοριών. Η αφηγηματική θεωρία, αναφέρεται στη δημοσιογραφία που αφορά στην αφήγηση ιστοριών και η θεωρία αφήγησης σε αυτή που υποστηρίζει την αφήγηση ως χρονοδιάγραμμα, ψυχολογικό οργανωτικό μηχανισμό για την κατανόηση του χρόνου, του χώρου και της αιτιότητας, καθώς και την κατανόηση του κόσμου. Η αφήγηση είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι καταλαβαίνουν το χρόνο και δηλώνουν ότι η αφήγηση είναι ο «φύλακας» του χρόνου. Επίσης η αφήγηση δίνει σχήμα στα πράγματα στον πραγματικό κόσμο και συχνά τους δίνει έναν τίτλο στην πραγματικότητα. Υπό αυτό το πρίσμα η πρόκληση στην immersive journalism είναι να σχεδιαστεί ένα πλαίσιο που καθιστά αξιόπιστο τον χειρισμό του χρόνου, του χώρου και της αιτιότητας. Σε ότι αφορά στις αρχές, τα πρότυπα και την ηθική της επαγγελματικής δημοσιογραφίας, η immersive journalism είναι υπεύθυνη για την τρέχουσα και ιστορική ηθική του επαγγέλματος, για πρότυπα όπως η ακρίβεια, η δικαιοσύνη, η πληρότητα, το πλαίσιο, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η συνειδητοποίηση της προκατάληψης. Οι δημοσιογραφικοί κώδικες δεοντολογίας, θα μπορούσαν να έρχονται σε σύγκρουση με τις τεχνικές βύθισης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της ψευδαίσθησης της παρουσίας. Τα διαδραστικά στοιχεία δημοσίευσης θα πρέπει να οργανώνονται και να συνδέονται εσωτερικά με τέτοιο τρόπο, ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα βασικά σημεία της ιστορίας. Π.χ. ένα live blogging για ένα τρομοκρατικό χτύπημα που μπορεί να περιλαμβάνει χάρτες, βίντεο, ηχητικά και social media posts από αυτόπτες μάρτυρες ή Αρχές. Η σύνδεση μεταξύ των μερών της διαδραστικής παρουσίασης μιας είδησης θα πρέπει να διατηρείται, ακόμη και όταν η ιστορία έχει αρχειοθετηθεί. Η ποικιλομορφία των απόψεων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε multimedia παρουσιάσεις, σε συνδυασμό με την ικανότητα κάποιων μορφών, όπως το βίντεο, να προσφέρει παράλληλα και την οπτική της μεμονωμένης άποψης. Ανακατασκευές των γεγονότων μέσω ενημερωτικών γραφημάτων (infographics) ή κινούμενων εικόνων (animation - VR) θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Εάν αυτή η ανακατασκευή πηγαίνει πέρα από αυτό που είναι γνωστό και πλησιάζει τα όρια της εικασίας ή της μυθοπλασίας, θα πρέπει εξαρχής να καθίσταται σαφές στον χρήστη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν στο Μέσο κανόνες παραγωγής μέσω συστημάτων ΑΙ/ immersive journalism.

  • Τα διαδραστικά στοιχεία δημοσίευσης οργανώνονται και συνδέονται εσωτερικά με τέτοιο τρόπο, ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα βασικά σημεία της ιστορίας
  • Η σύνδεση μεταξύ των μερών της διαδραστικής παρουσίασης μιας είδησης θα πρέπει να διατηρείται, ακόμη και όταν η ιστορία έχει αρχειοθετηθεί
  • Η ποικιλομορφία των απόψεων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις παρουσιάσεις, σε συνδυασμό με την ικανότητα κάποιων μορφών, όπως το βίντεο, να προσφέρει παράλληλα και την οπτική της μεμονωμένης άποψης
  • Ανακατασκευές των γεγονότων μέσω ενημερωτικών γραφημάτων ή κινούμενων εικόνων θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Εάν αυτή η ανακατασκευή πηγαίνει πέρα από αυτό που είναι γνωστό και πλησιάζει τα όρια της εικασίας ή της μυθοπλασίας, θα πρέπει εξαρχής να καθίσταται σαφές στον χρήστη
  • Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν στο Μέσο κανόνες παραγωγής μέσω συστημάτων ΑΙ/ immersive journalism
  • Οι Δημοσιογράφοι γνωρίζουν ότι οι κώδικες δεοντολογίας, θα μπορούσαν να έρχονται σε σύγκρουση με τις τεχνικές βύθισης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της ψευδαίσθησης της παρουσίας

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ