Κώδικας Δεοντολογίας

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΉ


Η «παραδοσιακή» προσέγγιση της δημοσιογραφίας επιβάλλει την «αποχή» των Δημοσιογράφων από τις πολιτικές δραστηριότητες. Μάλιστα, ο Κώδικας Δεοντολογίας επιβάλλει να αποφεύγεται κάθε δευτερεύουσα εργασία ή ενασχόληση με την πολιτική ή τον δημόσιο τομέα ή την υπηρέτηση σε θέσεις δημόσιων οργανισμών, εάν με τον τρόπο αυτό διακυβεύεται η δημοσιογραφική ακεραιότητα. Κατά κανόνα, δεν πρέπει να εμπλέκονται οι Δημοσιογράφοι στην πολιτική. Η στήριξη πολιτικών κομμάτων μέσω social media συνιστά πολιτική ανάμειξη. Κάθε δημοσιογράφος που θέλει να εμπλακεί με την πολιτική ή ασκεί πολιτική μέσω ακτιβισμού και άλλων δραστηριοτήτων, καλείται να απαντήσει σε ζητήματα που εμπεριέχουν ηθική διάσταση, όπως το πώς συμβιβάζεται η υποχρέωση του/της δημοσιογράφου να μεταφέρει την είδηση με αμεροληψία, με την ταυτόχρονη εμπλοκή σε ακτιβιστικές παρεμβάσεις και πολιτικές πράξεις. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται και στις περιπτώσεις που εμπλέκονται στην πολιτική συγγενείς πρώτου βαθμού ενός δημοσιογράφου.

  • Κατά κανόνα, δεν πρέπει να εμπλέκονται οι Δημοσιογράφοι στην πολιτική
  • Η στήριξη πολιτικών κομμάτων μέσω social media συνιστά πολιτική ανάμειξη 
  • Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται και στις περιπτώσεις που εμπλέκονται στην πολιτική συγγενείς πρώτου βαθμού ενός δημοσιογράφου


ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ