ΕΓΚΥΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΕΊΔΗΣΗΣ

Διορθώσεις αναρτήσεων


Τα ψηφιακά Μέσα επιτρέπουν στους χρήστες να προχωρήσουν σε συνεισφορές και υποδείξεις διορθώσεων (πχ μέσω σχολιασμού, correction button ή email επικοινωνίας με το κοινό) και να ενισχύουν έτσι τους δεσμούς με το κοινό.   Η όποια διόρθωση ανάρτησης γίνεται επί του αρχικού με εμφανή στοιχεία ότι διορθώθηκε και σε νέο post, με εμφανές στον τίτλο ότι πρόκειται για διόρθωση προηγούμενης ανάρτησης, το σύνδεσμο της οποίας διατηρούν ενεργό. Το post διόρθωσης είναι αναλυτικό σε ό,τι αφορά το λάθος δημοσίευμα, ενώ και στα δυο πρέπει να ενταχθούν σημάνσεις διόρθωσης και interlinks στην αρχή και στο τέλος του κειμένου. Τηρείται η ίδια κατηγοριοποίηση, το ίδιο πεδίο ανάρτησης και τα ίδια tags. Σε κάθε περίπτωση, η διόρθωση πρέπει να είναι έντιμη και γενναιόδωρη γιατί έτσι δείχνει την ισχύ του το Μέσο, παραδεχόμενο το λάθος. Εάν οι Δημοσιογράφοι δε διαγράψουν άμεσα το λάθος αφήνεται να διαχέεται ένα κομμάτι παραπληροφόρησης. Oι Δημοσιογράφοι πρέπει στη συνέχεια να προσπαθούν να διασπείρουν τη διόρθωση στις ίδιες πλατφόρμες, όπου διαμοιράστηκε ο αρχικός υπερσύνδεσμος ή/και το αρχικό περιεχόμενο. Η τεχνική αυτή βοηθά στη διασπορά της διόρθωσης και στην ορθή πληροφόρηση. Οι Δημοσιογράφοι φέρουν την ευθύνη ως προς το τι δημοσιεύουν και αυτό περιλαμβάνει ακόμη και το να βοηθούν το κοινό να αντιλαμβάνεται τις όποιες συνακόλουθες διορθώσεις. Στη διόρθωση πρέπει να επισημαίνεται, εάν το αρχικό λάθος ήταν ένα πραγματολογικό σφάλμα ή εάν δημιούργησε ένα επίπεδο σύγχυσης στον αναγνώστη σε τέτοιο βαθμό, ώστε να απαιτείται η αποσαφήνισή του. Αυτός ο τρόπος βοηθάει στο να δείχνει το Μέσο τη δέσμευσή του ως προς την ακρίβεια και την ευθύνη του απέναντι στο κοινό και σίγουρα βοηθάει στο χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτό. Το αναληθές ή το παραπλανητικό υλικό να διορθώνεται με υλικό «μεγαλύτερου ή ίσου αποτελέσματος, χωρίς να υιοθετεί στάση άμυνας στην κριτική». Η διόρθωση πρέπει να γίνεται κατά έναν αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, ώστε να μην ενισχύει το λανθασμένο υλικό. Προφανώς, μια διόρθωση χρειάζεται να είναι ξεκάθαρη ως προς το τι καλείται να διορθώσει, αλλά να μην επαναλαμβάνει επί μακρόν υλικό λανθασμένο ή παραπλανητικό. Ο χρόνος για να σκεφτεί κανείς κανόνες διόρθωσης, είτε σε θεσμικό είτε προσωπικό επίπεδο, πρέπει να προηγείται της διάπραξης ενός σημαντικού λάθους.

  • Οι Δημοσιογράφοι παραδέχονται με γενναιότητα τα λάθη σε απόδειξη του σεβασμού προς το κοινό και υπηρέτησης του κανόνα αληθείας
  • Εάν η πλατφόρμες των social media δεν επιτρέπουν διόρθωση εξετάζεται η διαγραφή της ανάρτησης και η νέα δημοσίευση εξηγεί το προηγούμενο λάθος 
  • Όταν είναι εφικτό  γίνεται διόρθωση στην ίδια ανάρτηση και εξηγείται αναλυτικά ο λόγος της διόρθωσης 
  • Οι Δημοσιογράφοι λαμβάνουν υπόψη ότι ο χρόνος για να σκεφτούν, πρέπει να προηγείται της διάπραξης ενός σημαντικού λάθους 
  • Οι διορθώσεις αναρτήσεων πρέπει να γίνονται γρήγορα και να λαμβάνεται υπόψη η ταχύτητα διασποράς

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ