ΕΓΚΥΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΕΊΔΗΣΗΣ

Διορθώσεις δημοσιεύσεωνΟι Δημοσιογραφικοί Οργανισμοί έχουν συγκεκριμένη πολιτική στο να αποφεύγουν το σφάλμα, αλλά και να διορθώνουν ρεπορτάζ που έχουν δημοσιευτεί. Ακολουθούν μεθοδολογία για την αντιμετώπιση του κινδύνου ανακρίβειας και υλοποίησης της υποχρέωσης διόρθωσης. Διασταυρώνουν την είδηση. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, το δηλώνουν εξαρχής. Σε περιπτώσεις ισχυρισμών, η πληροφορία δεν συνιστά, σε καμιά περίπτωση, μια κύρια είδηση. Σε περίπτωση ανάγκης διόρθωσης το Μέσο και οι Δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν με ειλικρίνεια και γενναιότητα το λάθος. Δημοσιοποιούν τη διόρθωση με σχετική  σήμανση, δίνοντας έμφαση στην τήρηση της αυτοδέσμευσης. Το Μέσο διαθέτει μηχανισμό, γνωσιακή βάση ή στέλεχος όπως ο Public Editor για να αξιολογείται η δημοσιογραφική ακεραιότητα και να εστιάζει στην ποιότητα της δημοσιογραφίας και στα πρότυπα που εφαρμόζονται στην αίθουσα σύνταξης, με βασικότερο τον Κώδικα Δεοντολογίας. Ο δημόσιος συντάκτης είναι αρμόδιος να λαμβάνει και να απαντά στις ερωτήσεις ή τα σχόλια από το κοινό, κυρίως για τις ειδήσεις.

  • Ακολουθείται η μεθοδολογία των κατευθυντήριων οδηγιών της αίθουσας σύνταξης 
  • Εάν δεν είναι δυνατή η διασταύρωση των πηγών, οι Δημοσιογράφοι το δηλώνουν εξαρχής πριν χρειαστεί να επανορθώσουν 
  • Σε περίπτωση ανάγκης διόρθωσης το Μέσο και οι Δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν με ειλικρίνεια και γενναιότητα το λάθος 
  • Δημοσιοποιούν τη διόρθωση με σήμανση, δίνοντας έμφαση στην τήρηση της αυτοδέσμευσης

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ