ΕΙΚΌΝΑ - ΉΧΟΣ – ΜΟΝΤΆΖ

Drone Journalism


Οι Δημοσιογράφοι που κάνουν χρήση τεχνολογιών τηλεκατευθυνόμενης και μη επανδρωμένης καταγραφής και μετάδοσης οπτικοακουστικών πληροφοριών (Drone Journalism) οφείλουν να ευθυγραμμίζονται και να συμμορφώνονται, τόσο με την ευρωπαϊκή όσο και με την εθνική νομοθεσία. Υπό το πρίσμα αυτό, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις ανησυχίες για την ασφάλεια και την λήψη ηθικών αποφάσεων που ενσωματώνονται στους κώδικες των Ενώσεων Φωτορεπόρτερ, στον Επαγγελματικό Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιογράφων, στον Κώδικα Ψηφιακών Μέσων και στον Κώδικα της οικείας Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής. Οι κανόνες δεοντολογίας που αφορούν στη Drone Journalism εντάσσονται σε ένα απολύτως σαφές και ιδιαίτερα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, επειδή ακριβώς αφορούν σε μια μορφή δημοσιογραφίας, που ρυθμίζεται νόμιμα από τις αρμόδιες κρατικές αρχές που ελέγχουν τον εθνικό εναέριο χώρο της εκάστοτε χώρας. Οι επαγγελματίες-πιστοποιημένοι χειριστές, καθώς και οι χρήστες τεχνολογιών τηλεκατευθυνόμενης και μη επανδρωμένης καταγραφής και μετάδοσης οπτικοακουστικών πληροφοριών (Drone Journalists) που λειτουργούν ως εμπορικοί φορείς, έχουν την υποχρέωση να ζητήσουν άδεια πτήσης από την αρμόδια Αρχή. Ο χειριστής (drone pilot) οφείλει να λαμβάνει επαρκή μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή πρόκλησης ενδεχόμενης ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία. Ταυτόχρονα, είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την αποτροπή ενδεχόμενων τραυματισμών, που θα μπορούσαν να προκληθούν εξαιτίας πτήσεων αυτής της μορφής. Παράλληλα, οι Δημοσιογράφοι που δημιουργούν περιεχόμενο δεν πρέπει να ισχυρίζονται ότι είναι πιλότοι αναψυχής, για να αποφύγουν τις απαιτήσεις αδειοδότησης. Τα ΜΜΕ δεν πρέπει να ενθαρρύνουν τρίτους να πετούν drones παράνομα. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποθαρρύνουν πτήσεις που παραβιάζουν τους κανονισμούς και να αρνούνται να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν εικόνες ή βίντεο που, αν και απέκτησαν νόμιμα από τρίτους, ενδέχεται να ελήφθησαν έπειτα από παραβιάσεις. Η μη επιβράβευση της χρήσης υλικού από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες με δημόσια αναγνώριση μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή παρόμοιων παραβιάσεων από άλλους. Εάν οι εικόνες ή τα βίντεο που λαμβάνονται μέσω ακατάλληλων Μέσων έχουν τόσο μεγάλη αξία για τους δημοσιογράφους, ο ειδησεογραφικός οργανισμός θα πρέπει να εξηγήσει με σαφήνεια γιατί αυτές οι εικόνες είναι άξιες ενδιαφέροντος, παρά τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτησή τους. Θα πρέπει πάντοτε τα Μέσα να μπορούν να απαντήσουν εάν θα έκαναν την ίδια λήψη ενώ βρίσκονταν στο έδαφος. Το να κοιτάζουν πάνω από έναν φράχτη ή από ένα παράθυρο, συνεπάγεται εισβολή στην ιδιοκτησία, στο οικογενειακό άσυλο αλλά και την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Οι κώδικες δεοντολογίας αναφέρουν με σαφήνεια: «εξισορροπήστε την ανάγκη του κοινού για πληροφορίες ενάντια σε πιθανή βλάβη ή δυσφορία». Η επιδίωξη των ειδήσεων δεν αποτελεί άδεια για αυθαιρεσία ή για αδικαιολόγητη παρενόχληση. Τα Μέσα πάντα πρέπει να είναι σε θέση να απαντούν στο ποιος είναι ο σκοπός του/της δημοσιογράφου τους και το πώς βοηθάει αυτό το εργαλείο λήψης εικόνας για να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ. Τα drones έχουν τη δυνατότητα να διακόπτουν τα γεγονότα, ειδικά όταν αιωρούνται χαμηλά. Κατά τη φωτογράφιση των θεμάτων, οι Δημοσιογράφοι δεν πρέπει να συμβάλουν, να αλλάξουν ή να επιδιώξουν να αλλάξουν ή να επηρεάσουν τα διαδραματιζόμενα γεγονότα. Η μουσική δραματοποιεί την εικόνα. Για τον λόγο αυτό, οι Δημοσιογράφοι πρέπει να γνωρίζουν κατά πόσον επηρεάζεται η αλήθεια. Δεν θα πρέπει να προσθέτουν φυσικό ήχο που δεν καταγράφηκε την ίδια στιγμή στον τόπο όπου τραβήχτηκε το βίντεο. Θα πρέπει να εξετάζουν, επίσης, την αλλοίωση των εντυπώσεων σε πιο δραματικό τόνο από την αργή κίνηση του βίντεο. Εξάλλου, η επιτάχυνση της κίνησης του βίντεο μπορεί να προσθέσει ψευδή επείγουσα ανάγκη. Τα Μέσα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο χειριστής αποφασίζει εάν μια πτήση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Δεν θα πρέπει να ζητούν ή να πιέζουν έναν πιλότο να πετάξει με τέτοιο τρόπο, ώστε να θεωρεί ότι δεν είναι ασφαλής ή είναι νομικά αμφισβητήσιμος. Δεν θα πρέπει οι χειριστές να εκτελούν άλλα καθήκοντα, ενώ πετούν drone. Οι Δημοσιογράφοι έχουν την υποχρέωση να γνωρίζουν την τεχνική αυτή για τη λήψη εικόνας. Απαιτείται γνώση των κανονιστικών πλαισίων που ανακοινώνουν κάθε φορά οι αρμόδιες αρχές. Η αντίληψη του κοινού σχετικά με τις πτήσεις drones είναι θετική στην αρχή αυτής της εντυπωσιακής τεχνολογίας, αλλά δεν παύει να αφυπνίζει πολλούς ότι οι χειριστές εισβάλλουν στην ιδιωτική ζωή και ίσως θέτουν τους ανθρώπους σε κίνδυνο.

  • Πρώτιστο μέλημα: Η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας
  • Οι επαγγελματίες-πιστοποιημένοι πιλότοι, καθώς και οι χρήστες τεχνολογιών τηλεκατευθυνόμενης και μη επανδρωμένης καταγραφής και μετάδοσης οπτικοακουστικών πληροφοριών (Drone Journalists) έχουν την υποχρέωση να ζητήσουν άδεια πτήσης από την αρμόδια Αρχή
  • Ο εκάστοτε πιλότος-χειριστής (drone pilot) οφείλει να λαμβάνει επαρκή μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή πρόκλησης ενδεχόμενης ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία
  • Τα ΜΜΕ δεν πρέπει να ενθαρρύνουν τρίτους να πετούν drones παράνομα. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποθαρρύνουν πτήσεις που παραβιάζουν τους κανονισμούς και να αρνούνται να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν εικόνες ή βίντεο που, αν και απέκτησαν νόμιμα από τρίτους, ενδέχεται να ελήφθησαν έπειτα από παραβιάσεις
  • Εάν οι εικόνες ή τα βίντεο που λαμβάνονται μέσω ακατάλληλων Μέσων έχουν τόσο μεγάλη αξία για τους δημοσιογράφους, ο ειδησεογραφικός οργανισμός θα πρέπει να εξηγήσει με σαφήνεια γιατί αυτές οι εικόνες είναι άξιες ενδιαφέροντος, παρά τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτησή τους
  • Οι κώδικες δεοντολογίας αναφέρουν με σαφήνεια: «Εξισορροπήστε την ανάγκη του κοινού για πληροφορίες ενάντια σε πιθανή βλάβη ή δυσφορία. Η επιδίωξη των ειδήσεων δεν αποτελεί άδεια για αυθαιρεσία ή για αδικαιολόγητη παρενόχληση
  • Η μουσική σε πλάνα από drone δραματοποιεί την εικόνα. Για τον λόγο αυτό, οι Δημοσιογράφοι πρέπει να γνωρίζουν κατά πόσον επηρεάζεται η αλήθεια
  • Δεν θα πρέπει να προσθέτουν φυσικό ήχο, εκτός κι αν ο ήχος καταγράφηκε την ίδια στιγμή στον τόπο όπου τραβήχτηκε το βίντεο.
  • Εξετάζεται η αλλοίωση των εντυπώσεων σε πιο δραματικό τόνο από την αργή κίνηση του βίντεο. Η επιτάχυνση της κίνησης του βίντεο προσθέτει ψευδή επείγουσα ανάγκη
  • Ο πιλότος-χειριστής αποφασίζει εάν μια πτήση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ