Κώδικας Δεοντολογίας

ΕΛΕΎΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ


Άτομα που θέλουν να εργαστούν σε δημοσιογραφική δουλειά ως εξωτερικοί συνεργάτες ενός Οργανισμού αποδέχονται όλους τους κανόνες της Εταιρείας και τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας του Μέσου.     Η εργασία τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα πρέπει να αποτελεί παράγοντα σύγκρουσης συμφερόντων, ούτε για τους ίδιους αλλά ούτε και για τον φορέα. Άλλες δραστηριότητες δεν θα πρέπει να εμπλέκονται με τις επαγγελματικές ευθύνες του / της δημοσιογράφου, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητάς του ως προς τη συλλογή ειδήσεων. Δεν εκμεταλλεύονται το όνομα του Μέσου ή τη θέση του εργαζομένου με το Μέσο χωρίς την έγκριση του ίδιου του Μέσου. Αναπόφευκτα, ορισμένοι ελεύθεροι Δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν υλικό που συγκέντρωσαν από άλλη δραστηριότητα ή κατά την εργασία τους στον Οργανισμό. Το τελικό υλικό θα πρέπει να παρουσιάζεται ενώπιον του Οργανισμού για έγκριση. Σε καμιά περίπτωση, δεν θα προβεί ο οργανισμός σε έξοδα για ερευνητικό υλικό που δεν χρησιμοποιείται για τους σκοπούς αυτού καθ’ αυτού του Μέσου του.

  • Η εργασία τους δεν θα πρέπει να αποτελεί παράγοντα σύγκρουσης συμφερόντων, ούτε για τους ίδιους αλλά ούτε και για τον φορέα συνεργασίας
  • Δραστηριότητες αυτής της μορφής δεν θα πρέπει να εκμεταλλεύονται το όνομα του Μέσου ή τη θέση του εργαζομένου με το Μέσο χωρίς την έγκριση του ίδιου του Μέσου
  • Αναπόφευκτα, ορισμένοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν υλικό που συγκέντρωσαν κατά την εργασία τους στον Οργανισμό. Το τελικό προϊόν θα πρέπει να παρουσιάζεται ενώπιον του Οργανισμού για έγκριση, προτού δοθεί σε άλλο Μέσο

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ