Κώδικας Δεοντολογίας

ΕΜΦΑΝΊΣΕΙΣ ΣΕ ΆΛΛΑ ΜΈΣΑ


Δημοσιογράφοι που αρθρογραφούν και εμφανίζονται συχνά στο ραδιόφωνο ή στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές της τηλεόρασης, θα πρέπει να ενθαρρύνονται σε τέτοιου είδους εμφανίσεις, ακόμη και εάν πρόκειται για τρίτα Μέσα. Οι Δημοσιογράφοι οφείλουν να ενημερώνουν τον διευθυντή ειδήσεων προτού δεχτούν τιμητικές διακρίσεις ή/και κάλυψη εξόδων, επειδή εκφωνούν λόγους ή συμμετέχουν σε σεμινάρια κολεγίων και πανεπιστημίων ή σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες χρησιμοποιούν το όνομα του Μέσου ή ο υπάλληλος εκπροσωπεί τον εαυτό του ως υπάλληλος του Οργανισμού. Όλες οι εμφανίσεις θα πρέπει να είναι σε γνώση του προϊσταμένου του τμήματος, στο οποίο εντάσσεται ο δημοσιογράφος. Η δραστηριότητα αυτή από πλευράς του δημοσιογράφου τιμά το Μέσο και ως τέτοια τυγχάνει προσεκτικής επιμέλειας, αξιοποίησης και προβολής.

  • Οι Δημοσιογράφοι οφείλουν να ενημερώνουν τον διευθυντή ειδήσεων προτού δεχτούν τιμητικές διακρίσεις ή/και κάλυψη εξόδων, επειδή εκφωνούν λόγους ή συμμετέχουν σε συνέδρια ή δίνουν διαλέξεις, οι οποίες χρησιμοποιούν το όνομα του Μέσου
  • Είναι τιμητικό για το Μέσο του αλλά όλες οι εμφανίσεις θα πρέπει να είναι σε γνώση του προϊσταμένου του τμήματος, στο οποίο εντάσσεται ο δημοσιογράφος

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ