Κώδικας Δεοντολογίας

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΑΣ

Οι δηλώσεις μίσους και οι πράξεις βίας είναι από τη φύση τους προσβλητικές. Η ρητορική του μίσους χρησιμοποιείται, όλο και περισσότερο, για να τονίσει διακρίσεις και να προάγει τον ρατσισμό. Το ζήτημα είναι το που εντοπίζεται η διαχωριστική γραμμή, τι θα έπρεπε να γράφουμε και να φωτογραφίζουμε και τι όχι. Ο δημοσιογράφος οφείλει να αξιολογεί το προφίλ του ομιλητή, την προσέγγιση του λόγου, την πρόθεσή του ως προς το περιεχόμενο και τον τύπο της ομιλίας και το οικονομικό κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, στο οποίο αναφέρεται. Είναι υποχρέωση και καθήκον του / της δημοσιογράφου να αναλύει το τι δίνει ώθηση σε τέτοιου είδους λόγους και να ελέγχει τους ισχυρισμούς αυτών που προωθούν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Οι όποιες στενόμυαλες αντιλήψεις και προσεγγίσεις θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να εξισορροπούνται ως προς τις αντίθετες φωνές με μετριοπάθεια. Ο δημοσιογράφος πρέπει να κάνει πάντα το τεστ 5 ερωτήσεων. Εάν η θέση ή το καθεστώς του ομιλητή θα μπορούσε να επηρεάσει τα κίνητρά του και εάν θα πρέπει να τους ακουστούν τα λόγια του ή απλά να αγνοηθούν. Εάν η απήχηση της ομιλίας είναι μεγάλη και εάν υπάρχει μοτίβο συμπεριφοράς. Εάν διακρίνονται οι στόχοι της ομιλίας και πως ωφελείται το συμφέρον του ομιλητή. Εάν είναι προφανής ο σκοπός του να βλάψει τους άλλους. Εάν συνάγεται από το περιεχόμενο της ομιλίας ότι είναι επικίνδυνη και θα μπορούσε να υποκινήσει τη βία. Από το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, το ποιος θα μπορούσε να επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά και εάν υπάρχει ιστορικό συγκρούσεων ή διακρίσεων.

  • Ο δημοσιογράφος οφείλει να αξιολογεί το προφίλ του ομιλητή, την προσέγγιση του λόγου, την πρόθεσή του ως προς το περιεχόμενο και τον τύπο της ομιλίας και το οικονομικό κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, στο οποίο αναφέρεται
  • Είναι υποχρέωση και καθήκον του / της δημοσιογράφου να αναλύει το τι δίνει ώθηση σε τέτοιου είδους λόγους και να ελέγχει τους ισχυρισμούς αυτών που προωθούν τέτοιου είδους συμπεριφορές
  • Οι όποιες στενόμυαλες αντιλήψεις και προσεγγίσεις θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να εξισορροπούνται ως προς τις αντίθετες φωνές με μετριοπάθεια
  • Ο δημοσιογράφος πρέπει να κάνει πάντα να εξετάζει: Τη θέση ή το καθεστώς του ομιλητή. Την  απήχηση της ομιλίας. Τους στόχους της ομιλίας. Το περιεχόμενο και τη μορφή της ομιλίας. Το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό κλίμα

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ