Κώδικας Δεοντολογίας

ΕΡΓΑΣΙΑΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ - ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΕΡΓΑΣΊΑ


Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι πέρα από τις βασικές τους υποχρεώσεις, αρκεί να μην προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθούνται οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού ή (αν δεν υπάρχει πρόβλεψη στον Κανονισμό) άλλης κανονιστικής/νομοθετικής πρόβλεψης. Τα άρθρα θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της δημοσιογράφου, ώστε να διαφαίνεται ξεκάθαρα στο κοινό η δραστηριότητά του. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ψευδωνύμων ή η εκμετάλλευση του ονόματος του Μέσου, τόσο κατά την έρευνα και την προσέγγιση των πηγών όσο και κατά την τελική επεξεργασία του παραγόμενου προϊόντος. Σε κάποιες περιπτώσεις, Δημοσιογράφοι μπορεί να συνεργάζονται με ανταγωνιστικά Μέσα και να χρησιμοποιούν ψευδώνυμο. Σε αυτή την περίπτωση ο δημοσιογράφος, αντιδεοντολογικά, όχι μόνο παραποιεί την ταυτότητά του, αλλά αλλοιώνει και το περιεχόμενο. Ομοίως ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται το όνομα του δημοσιογραφικού οργανισμού όπου απασχολείται, στις υπόλοιπες δραστηριότητές του, και να υπάρχει διαφάνεια και διαχωρισμός όλων των δραστηριοτήτων σχετικών με το αντικείμενο. Δεοντολογικό ζήτημα αποτελούν και η διαθεσιμότητα του εργαζόμενου, καθώς και οι προτεραιότητές του ως προς την κύρια εργασία του. Σε περίπτωση έκτακτης επικαιρότητας ή αυξημένων απαιτήσεων, ο δημοσιογράφος θα πρέπει να είναι πλήρως διαθέσιμος στη βασική του θέση/εργασία και ενδεχομένως να πρέπει να λήξει τη συνεργασία του με άλλα Μέσα. Εσωτερικός μηχανισμός (αυτός που διευθύνει ο Public Editor) θα πρέπει να επιβλέπει εάν ο δημοσιογράφος έχει χρησιμοποιήσει υλικό (βίντεο, φωτογραφίες, πληροφορίες, σημειώσεις, πηγές), που έχει προκύψει κατά την κύρια απασχόλησή του για άλλο Μέσο στο οποίο εργάζεται ως συντάκτης. Το ρεπορτάζ αποτελεί πνευματικό προϊόν του/της δημοσιογράφου. Διατίθεται στο Μέσο Μέσα από τη σύμβαση εργασίας του. Ο δημοσιογράφος θα πρέπει να είναι προσεκτικός όταν ασκεί παράλληλες δραστηριότητες σε εταιρείες επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων, ειδικά εάν κατά αυτόν τον τρόπο εργάζεται έμμεσα ως επιστημονικός συνεργάτης σε πολιτευτές και βουλευτές, σε γραφεία Τύπου υπουργείων ή άλλων θεσμικών αρχών.

  • Τα άρθρα θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή των συντακτών, ώστε να διαφαίνεται ξεκάθαρα στο κοινό η εργασιακή σχέση
  • Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ψευδωνύμων ή η εκμετάλλευση του ονόματος του Μέσου
  • Οι Δημοσιογράφοι που συνεργάζονται με ανταγωνιστικά Μέσα και  χρησιμοποιούν ψευδώνυμο αντιμετωπίζουν σοβαρά δεοντολογικά ζητήματα
  • Ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται το όνομα του δημοσιογραφικού οργανισμού όπου απασχολείται, στις υπόλοιπες δραστηριότητές του
  • Δεοντολογικό ζήτημα αποτελεί η διαθεσιμότητα του εργαζόμενου, καθώς και οι προτεραιότητές του ως προς την κύρια εργασία του
  • Το ρεπορτάζ αποτελεί πνευματικό προϊόν του / της δημοσιογράφου
  • Ο δημοσιογράφος απαγορεύεται να ασκεί παράλληλες δραστηριότητες σε εταιρείες επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων ή να εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης σε πολιτευτές και σε γραφεία Τύπου υπουργείων ή άλλων θεσμικών αρχών

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ