Κώδικας Δεοντολογίας

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΊΑ


Είναι στη διακριτική ευχέρεια και πρόθεση του Μέσου αλλά και της οικοδομημένης εμπιστοσύνης που δείχνει στους δημοσιογράφους/συνεργάτες του, ώστε να αφήνει τους δεύτερους, για χάριν του άρθρου τους, να κάνουν αυτοαναφορικές δημοσιεύσεις για το Μέσο. Όταν ο ίδιος ο Οργανισμός γίνεται είδηση για διάφορους λόγους, οι αναφορές πρέπει να είναι εγκεκριμένες από έναν πεπειραμένο συντάκτη ή αρχισυντάκτη που έχει σχετικά καθήκοντα, αλλά όχι από τον διευθυντή σύνταξης ή τα διευθυντικά στελέχη του ομίλου. Υπό την ιδιότητα αυτή, ο συντάκτης αυτός έχει την ικανότητα να δώσει την πρέπουσα οπτική στην ιστορία, αλλά όχι εμπλέκοντας σε αυτή ζητήματα επιχειρηματικής ή διοικητικής φύσεως, γεγονός που μπορεί να τον οδηγήσει μακριά από τις απαραίτητες πληροφορίες που το θέμα πρέπει να μεταφέρει στο κοινό. Ο συντάκτης αυτός συστήνεται να είναι αυτός που έχει τον ρόλο του Public Editor.           Η δημοσιογραφία δεν πρέπει να έχει όρια. Προϋπόθεση της ανεξαρτησίας του / της δημοσιογράφου πρέπει να είναι (όταν αυτό το απαιτήσει το αντικείμενο της δουλειάς του) και η ελευθερία του σε αναφορές εντός αρθρογραφίας. Ο Οργανισμός πρέπει να κάνει εξαρχής σαφή στον εργαζόμενο τα όρια Μέσα στα οποία του «επιτρέπει» να δρα. Ο δημοσιογράφος, στην περίπτωση που κάνει αναφορά στον δικό του Οργανισμό, θα πρέπει να την κάνει με στοχαστική πειθαρχία και γνώση αλλά και συνείδηση, ώστε το δημοσιευθέν άρθρο να μη θίγει το κύρος του Μέσου. Το Μέσο επίσης διαχειρίζεται με προσοχή τυχόν σχετικά θέματα για να μην πλήττει το κύρος των στελεχών του.

  • Η δημοσιογραφία δεν έχει όρια. Προϋπόθεση της ανεξαρτησίας των Δημοσιογράφων πρέπει να είναι (όταν αυτό το απαιτήσει το αντικείμενο της δουλειάς του) και η ελευθερία του σε αναφορές εντός αρθρογραφίας
  • Ο Οργανισμός κάνει εξαρχής σαφή στον εργαζόμενο τα όρια Μέσα στα οποία του «επιτρέπει» να δρα αλλά αυτά δε σχετίζονται με το ρεπορτάζ αλλά με την εταιρική ηθική ταυτότητα του Μέσου
  • Ο δημοσιογράφος, στην περίπτωση που κάνει αναφορά στον δικό του Οργανισμό, θα πρέπει να την κάνει με στοχαστική πειθαρχία και γνώση αλλά και συνείδηση, ώστε το δημοσιευθέν άρθρο να μη θίγει το κύρος του Μέσου

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ