Κώδικας Δεοντολογίας

ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΊΑΟι Δημοσιογράφοι προσπαθούν πάντα για την ισορροπία και την ελευθερία από προκαταλήψεις. Η έννοια της αντικειμενικότητας προσδιορίζεται με βάση τον βαθμό ειλικρίνειας των Δημοσιογράφων. Η αντίθετη άποψη έχει δικαίωμα να ακουστεί καθώς δεν είναι πιο αδύναμη από αυτή που θεωρείται ορθή. Το σχόλιο οφείλει να υπόκειται σε αυτοσυγκράτηση. Είναι βεβαίως επιθυμητή η ειλικρίνεια, όμως προτάσσεται η δικαιοσύνη. Τα σχόλια  είναι ελεύθερα, ωστόσο δεν πρέπει να διαφεύγει ότι τα γεγονότα παραμένουν ιερά. Οι Δημοσιογραφικοί Οργανισμοί ενθαρρύνουν την αυστηρή αμεροληψία. Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκουν  τον πλουραλισμό -τις διαφορετικές φωνές- για το παρουσιαζόμενο θέμα. Το περιεχόμενο του δημοσιεύσιμου θέματος πρέπει να αντανακλά με αντικειμενικότητα το εύρος των αντιλήψεων και το πλήθος των απόψεων που υπάρχουν στην κοινωνία. Οι  Δημοσιογράφοι δεν μεροληπτούν στο πλαίσιο μιας υπόθεσης, με τρόπο που το κοινό να αναγκαστεί να εξαγάγει το επιθυμητό συμπέρασμά τους. Για την ισορροπία, παρουσιάζουν και μια διαφορετική άποψη για τα γεγονότα, δίνοντας ανάλογο χώρο και σε όσους δεν πιστεύουν σε αυτήν. Πρέπει να είναι διακριτό το τι συνιστά γεγονός, πληροφορία χωρίς επαρκή επιβεβαίωση, άποψη και σχόλιο. Το Μέσο παρουσιάζει το σύνολο, αλλά με ξεκάθαρο τρόπο δεν παίρνει θέση όταν παρουσιάζει γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα των πολιτών για πολυφωνική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση αποτελεί υποχρέωση των Δημοσιογράφων.

 

  • Το περιεχόμενο του θέματος πρέπει να αντανακλά με αντικειμενικότητα το εύρος των αντιλήψεων και το πλήθος των απόψεων που υπάρχουν στην κοινωνία
  • Οι Δημοσιογράφοι δε μεροληπτούν με τρόπο που το κοινό να αναγκαστεί να εξαγάγει το επιθυμητό συμπέρασμά τους
  • Στην περίπτωση της ισορροπίας, δίνουν ανάλογο χώρο και σε όσους δεν πιστεύουν στην ίδια άποψη
  • Πρέπει να είναι διακριτό το τι συνιστά γεγονός, πληροφορία χωρίς επαρκή επιβεβαίωση, άποψη και σχόλιο
  • Το δικαίωμα των πολιτών για πολυφωνική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση αποτελεί υποχρέωση

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ