Κώδικας Δεοντολογίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ


Τίποτα απολύτως σ’ ένα ειδησεογραφικό θέμα δεν μπορεί να είναι ή να αποτελεί «κατασκεύασμα», ήτοι αποκύημα της φαντασίας των Δημοσιογράφων (τίτλος, κείμενο, φωτογραφίες, γραφικά, ήχος και βίντεο). Στις περιπτώσεις προσομοίωσης (animation-VR-AR) δηλώνεται ξεκάθαρα και εξηγείται γιατί επιλέχτηκε αυτή η μέθοδος οπτικοποίησης. Οι Δημοσιογράφοι δεν χρησιμοποιούν ψευδώνυμα, σύνθετους χαρακτήρες ή φανταστικά ονόματα, ηλικίες, τοποθεσίες και ημερομηνίες. Δεν σκηνοθετούν ούτε χαλκεύουν  γεγονότα για την κάμερα ή το μικρόφωνο και δεν χρησιμοποιούν ηχητικά εφέ ούτε αντικαθιστούν βίντεο ή ήχο από ένα θέμα Α, σε ένα θέμα Β. Δεν «κλέβουν» ήχο, προσθέτοντας εντυπωσιακά ηχητικά κλιπ, για να κατασκευάσουν ένα γεγονός. Διασταυρώνουν τις πληροφορίες για να εξακριβώσουν την αλήθεια.

  • Οι Δημοσιογράφοι δε χρησιμοποιούν ψευδώνυμα, σύνθετους χαρακτήρες ή φανταστικά ονόματα, ηλικίες, τοποθεσίες και ημερομηνίες
  • Δε σκηνοθετούν ούτε χαλκεύουν γεγονότα για την κάμερα ή το μικρόφωνο και δε χρησιμοποιούν ηχητικά εφέ ούτε αντικαθιστούν βίντεο ή ήχο από ένα θέμα Α σε ένα θέμα Β
  • Δεν προσθέτουν ηχητικά για να κατασκευάσουν ένα γεγονός

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ