Κώδικας Δεοντολογίας

ΛΟΓΟΚΡΙΣΊΑ


Τα βασικά καθήκοντα των Δημοσιογράφων στην έρευνα, τη σύνταξη και τον σχολιασμό είναι να σέβονται την αλήθεια, όποιες και αν είναι οι συνέπειες για τους ίδιους. Να υπερασπίζονται την ελευθερία της πληροφόρησης, του σχολιασμού και της κριτικής. Να μη συγχέουν το επάγγελμα με εκείνο του διαφημιστή και προπαγανδιστή. Να μη δέχονται επιρροές, άμεσες ή έμμεσες, από τους διαφημιστές. Να απορρίπτουν κάθε πίεση και να μη δέχονται παρά μόνο από τους υπευθύνους της Σύνταξης ανάλογες οδηγίες. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να σέβονται την έννοια της ελευθερίας του Τύπου που σημαίνει σεβασμό στην ανεξαρτησία της έκδοσης, πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, αναγνώριση του δικαιώματος προστασίας των πηγών πληροφόρησης, απαγόρευση της λογοκρισίας και καμιά ανάληψη δράσης που προκαλεί αυτολογοκρισία στους δημοσιογράφους. Οι Δημοσιογράφοι οφείλουν να παραμείνουν προσηλωμένοι στην υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου, στην αναζήτηση και μετάδοση της αλήθειας χωρίς παρεμβάσεις, και να αντιστέκονται σε οιαδήποτε απόπειρα παραποίησης των δημοσιογραφικών πληροφοριών που επιφέρει η τυχόν επιβολή λογοκρισίας. Οφείλουν να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε απόπειρα επιβολής λογοκρισίας ή έστω διαστρέβλωσης ή και απόκρυψης της πληροφορίας. Αν αποδεχθούν υπό ειδικές -ενδεχομένως εμπόλεμες- συνθήκες την υποβολή του υλικού τους σε υπηρεσίες λογοκρισίας, αρνούνται να το δημοσιεύσουν, αν έχει υποστεί σοβαρή παραποίηση. Αν το προς δημοσίευση υλικό δεν έχει υποστεί παραποίηση περιεχομένου, αλλά απλώς περικοπή συγκεκριμένων τμημάτων του, οι  Δημοσιογράφοι έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να αποφανθούν για τη δημοσίευση, εφόσον κρίνουν ότι το διασωθέν υλικό εξακολουθεί να φέρει δημοσιογραφική αξία. Στην περίπτωση αυτή, όμως, οφείλουν να επισυνάψουν ειδικό σημείωμα, με το οποίο ενημερώνουν τον αποδέκτη ότι μέρη του ρεπορτάζ αφαιρέθηκαν από τον τάδε φορέα λογοκρισίας. Οι  Δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να δεχθούν οτιδήποτε αξίας τους προσφερθεί από ανθρώπους που θέλουν να παραποιήσει ανέντιμα ένα ρεπορτάζ. Σημαντική παράμετρος είναι η ρήτρα συνείδησης που πολλά Μέσα αποδέχονται στον Κώδικά τους. Εάν τους ζητηθεί από το ίδιο το μέσο να αυτολογοκριθεί και διαφωνεί μπορεί να επικαλεστεί τη ρήτρα και τις προβλέψεις που έχουν συμφωνηθεί σε σύμβαση εργασίας και αναφέρονται  ρητά.

  • Οι Δημοσιογράφοι οφείλουν να παραμείνουν  προσηλωμένοι στην υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου, στην αναζήτηση και μετάδοση της αλήθειας χωρίς παρεμβάσεις, και να αντιστέκονται σε οιαδήποτε απόπειρα παραποίησης των δημοσιογραφικών πληροφοριών
  • Αν αποδεχθούν υπό ειδικές -ενδεχομένως εμπόλεμες- συνθήκες την υποβολή του υλικού του σε υπηρεσίες λογοκρισίας, αρνούνται να το δημοσιεύσουν, αν έχει υποστεί σοβαρή παραποίηση 
  • Αν το προς δημοσίευση υλικό δεν έχει υποστεί παραποίηση περιεχομένου, αλλά απλώς περικοπή συγκεκριμένων τμημάτων του, έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να αποφανθούν  για τη δημοσίευση, εφόσον κρίνουν ότι το διασωθέν υλικό εξακολουθεί να φέρει δημοσιογραφική αξία
  • Οφείλουν να επισυνάψουν  σημείωμα, με το οποίο ενημερώνουν ότι μέρη του ρεπορτάζ αφαιρέθηκαν από  φορέα λογοκρισίας
  • Ο δημοσιογράφος δεν επιτρέπεται να δεχθεί οτιδήποτε αξίας τού προσφερθεί από ανθρώπους που θέλουν να παραποιήσει ανέντιμα ένα ρεπορτάζ του

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ