Κώδικας Δεοντολογίας

ΣΧΟΛΙΑΣΜΌΣ ONLINE


Θεωρείται ότι τα σχόλια του κοινού τεκμηριώνουν έναν ισχυρό δεσμό με το Μέσο. Τα online σχόλια δίνουν φωνή στους επισκέπτες των ιστοτόπων και των λογαριασμών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Οργανισμού. Απαιτείται πάντοτε ένα είδος συμφωνίας-σύμβασης (disclaimer), η οποία θα καθορίζει εκ προοιμίου τον τρόπο συμπεριφοράς ως προς τον online σχολιασμό δημοσιογραφικών θεμάτων. Είναι σημαντικό να τίθεται κόκκινη γραμμή, την οποία οι χρήστες δεν πρέπει να υπερβούν. Τα σχόλια, τα οποία περικλείουν ρατσιστικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κάθε είδους και παρακινούν σε βία, δεν συνεισφέρουν στον δημόσιο διάλογο και με εξ αρχής δήλωση θα πρέπει να αποτρέπεται η χρήση τους. Τέτοια σχόλια πρέπει να διαγράφονται. Απαιτείται δε η παρουσία διαχειριστή/moderator, ο ρόλος του οποίου δεν περιλαμβάνει απαραίτητα και αυτονόητα το δικαίωμα να λέει την άποψή του ή να παίρνει θέση σε θερμούς διαλόγους.

  • Τα online σχόλια δίνουν φωνή στους επισκέπτες των ιστοτόπων και των λογαριασμών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Μέσου
  • Απαιτείται η παρουσία χειριστή/moderator ο οποίος δε λέει την άποψή του και δεν παίρνει θέση σε θερμούς διαλόγους
  • Είναι σημαντικό να τίθεται η κόκκινη γραμμή, την οποία οι χρήστες δεν πρέπει να υπερβούν

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ