Κώδικας Δεοντολογίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ


Η ένταξη των νέων τεχνολογιών και οι δυνατότητες που έχουν προσθέσει στη δημοσιογραφική λειτουργία, δημιουργούν ένα νέο σκηνικό στον τρόπο εκτέλεσης των συνεντεύξεων.   Βασικοί κανόνες για συνεντεύξεις: α) On the record: Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επιφυλάξεις, αναφέροντας την πηγή με βάση το όνομα. β) Off the record: Οι πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δημοσίευση. γ) Background: Οι πληροφορίες μπορούν να δημοσιευθούν, αλλά μόνο υπό όρους ανωνυμίας που έχουν συμφωνηθεί με την πηγή. δ) Deep Background: Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά χωρίς απόδοση. Η πηγή δεν θέλει να προσδιοριστεί με κανέναν τρόπο, ακόμη και υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας. Σημαντικό ζήτημα είναι κατά πόσον χρειάζεται να αποκαλυφθεί ο πλήρης σκοπός της συνέντευξης, ακόμη και κατά τη διάρκειά της. Εάν κάποια δήλωση ή σχόλιο του συνεντευξιαζόμενου κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης φαινομενικά ανταλλαγής πληροφοριών είναι η «δήλωση κλειδί», την οποία προσπαθεί να αλιεύσει ο δημοσιογράφος, ο ερωτώμενος μπορεί να αισθανθεί ότι εξαπατήθηκε. Ένας τρόπος για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο, είναι να ενημερωθεί η πηγή πριν από τη δημοσίευση, ώστε να γνωρίζει ότι η δήλωση θα χρησιμοποιηθεί, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια άρνησης από πλευράς της. Συνεντευξιαζόμενοι, οι οποίοι έχουν τραυματικές εμπειρίες, χρήζουν ειδικής μεταχείρισης, και πρέπει να επιδεικνύονται η ανάλογη ευαισθησία και διακριτικότητα και όχι κανιβαλισμός στο όνομα της είδησης. Οι Δημοσιογράφοι πρέπει να προτιμούν να μην πάρουν συνέντευξη από άτομα που βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση σοκ ή δεν έχουν ξεπεράσει μια τραυματική εμπειρία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά οι κανόνες περί προστασίας του θύματος.

  • Το σωστό θα είναι ο δημοσιογράφος να αναφέρει στο κοινό ποια χρονική στιγμή έχει πραγματοποιηθεί η συνέντευξη και με ποιο μέσο, ώστε να είναι προφυλαγμένος σε περίπτωση διαφοροποιήσεων των αρχικών δηλώσεων του συνεντευξιαζόμενου (μέσω e-mail, «είπε σε μια συνομιλία Skype» κ.λπ., η συνέντευξη έγινε τηλεφωνικά)
  • Αν δεν αναφερθεί από πλευράς συνεντευξιαζόμενου η απαγόρευση δημοσιοποίησης μιας πληροφορίας, ο δημοσιογράφος έχει κάθε δικαίωμα να την εντάξει στο ρεπορτάζ του

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ