Κώδικας Δεοντολογίας

ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΣΥΝΤΆΚΤΗ


Η υπογραφή συντάκτη πρέπει να συνοδεύει το ρεπορτάζ, ειδικά όταν ο δημοσιογράφος βρισκόταν στην τοποθεσία που επισημαίνεται βάσει ημερομηνίας, ώστε να συγκεντρώσει την πληροφορία που μεταδίδει. Σημασία πάντα έχει να σφραγίζεται με αυτό τον τρόπο η γνησιότητα ενός ενημερωτικού περιεχομένου.            Εάν ένας δημοσιογράφος παρέχει πληροφορία σε ένα μέλος της συντακτικής ομάδας, το οποίο γράφει το θέμα, τότε για την πληροφορία αυτή ο ρεπόρτερ συνυπογράφει. Πρέπει να υπογράφονται από φωτογράφους, ανταποκριτές, και μέλη τηλεοπτικού συνεργείου, τα ρεπορτάζ στα οποία διέθεσαν πληροφορίες, δίχως τις οποίες δεν θα υπήρχε το θέμα. Εάν πολλαπλά μέλη της συντακτικής ομάδας γράφουν το θέμα, η υπογραφή εναπόκειται στην κρίση του αρχισυντάκτη. Γενικά, η υπογραφή θα πρέπει να πάει σε εκείνο το μέλος της συντακτικής ομάδας που μετέδωσε τα γεγονότα-κλειδιά του θέματος. Η σήμανση ημερομηνίας επί του ρεπορτάζ λέει στον αναγνώστη πότε και πού ο δημοσιογράφος πήρε τη βασική πληροφορία για ένα θέμα. Εάν ένας δημοσιογράφος καλύπτει ένα θέμα σε μια τοποθεσία Α και μετά κάνει ζωντανή ανταπόκριση (live) από μια τοποθεσία Β, τότε η σήμανση πρέπει να είναι για την τοποθεσία Β. Γενικώς αποτελεί καθήκον του Μέσου να αναρτά σε διακριτό σημείο τα στοιχεία της ταυτότητάς του και ειδικά των Δημοσιογράφων που κάνουν ρεπορτάζ ή προΐστανται στο Μέσο. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές και αναλυτικό οργανόγραμμα με τα άτομα που στελεχώνουν τη Δημοσιογραφική Διοίκηση, με αναλυτικές αναφορές σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους.

  • Εάν ένας δημοσιογράφος παρέχει πληροφορία σε ένα μέλος της συντακτικής ομάδας, το οποίο γράφει το θέμα, τότε για την πληροφορία αυτή ο ρεπόρτερ συνυπογράφει
  • Πρέπει τα θέματα να υπογράφονται από φωτογράφους, ανταποκριτές, και μέλη τηλεοπτικού συνεργείου, τα ρεπορτάζ στα οποία διέθεσαν πληροφορίες, δίχως τις οποίες δεν θα υπήρχε το θέμα
  • Εάν πολλαπλά μέλη της συντακτικής ομάδας γράφουν το θέμα, η υπογραφή εναπόκειται στην κρίση του αρχισυντάκτη. Γενικά, η υπογραφή θα πρέπει να πάει σε εκείνο το μέλος της συντακτικής ομάδας που μετέδωσε τα γεγονότα-κλειδιά του θέματος
  • Σήμανση ημερομηνίας επί του ρεπορτάζ. Η σήμανση λέει στον αναγνώστη πότε και πού ο δημοσιογράφος πήρε τη βασική πληροφορία για ένα θέμα
  • Εάν ένας δημοσιογράφος καλύπτει ένα θέμα σε μια τοποθεσία Α και μετά κάνει ζωντανή ανταπόκριση (live) από μια τοποθεσία Β, τότε η σήμανση πρέπει να είναι για την τοποθεσία Β
  • Αποτελεί καθήκον του Μέσου να αναρτά σε διακριτό σημείο τα στοιχεία της ταυτότητάς του και ειδικά των Δημοσιογράφων που κάνουν ρεπορτάζ ή προΐστανται στο Μέσο

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ