Κώδικας Δεοντολογίας

ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ ΟΜΗΡΊΑΣ


Οι καταστάσεις ομηρίας απαιτούν μια ιδιαίτερα προσεκτική διαχείριση. Ο δημοσιογράφος αποφεύγει να επικοινωνήσει με τους δράστες μιας ομηρίας, όταν αυτή η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, διότι αυτό μπορεί να περιπλέξει την υπόθεση. Ταυτόχρονα, μια τέτοιου είδους επικοινωνία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως δυσμενής παρέμβαση ως προς τις προσπάθειες των αρχών να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, με τη λήξη της ομηρίας.      Ο ρόλος του/της δημοσιογράφου, σε περιπτώσεις όπου εξελίσσεται ένα περιστατικό ομηρίας, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποκαθιστά τον ρόλο των Αρχών. Ειδικά όταν διακυβεύεται η μοίρα ανθρώπινων ζωών που έχουν εκτεθεί σε θανάσιμο κίνδυνο, το ίδιο το δημόσιο συμφέρον είναι εκείνο που επιτάσσει ενημέρωση επί του περιστατικού, αλλά με σεβασμό προς την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο δημοσιογράφος διασταυρώνει τις πληροφορίες του στην περίπτωση της ομηρίας. Η Αστυνομία είναι η κατ’ εξοχήν αρμόδια αρχή που θα επιβεβαιώσει την πληροφορία για ομηρία κατά τη διαδικασία, τόσο της τεκμηρίωσης και αξιολόγησης της πηγής όσο και της παραγωγής του ενημερωτικού προϊόντος.

  • Ο ρόλος των Δημοσιογράφων, σε περιπτώσεις όπου εξελίσσεται ένα περιστατικό ομηρίας, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποκαθιστά τον ρόλο των Αρχών.
  • Διασταυρώνει τις πληροφορίες του στην περίπτωση της ομηρίας. Η Αστυνομία είναι η κατ’ εξοχήν αρμόδια αρχή που θα επιβεβαιώσει την πληροφορία για ομηρία κατά τη διαδικασία, τόσο της τεκμηρίωσης και αξιολόγησης της πηγής όσο και της παραγωγής του ενημερωτικού προϊόντος

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να γίνετε μέλος της ΕΝ.Ε.Δ