Μέτρηση & Πιστοποίηση

Σχετικά με την «Μέτρηση και Πιστοποίηση»Η «Μέτρηση και Πιστοποίηση» που προσφέρει αποκλειστικά στα μέλη της η ένωση σε συνεργασία με την εταιρεία AT Internet, με τον κοινό "Κώδικα Μετρήσεων" που έχει καθιερώσει, δημιουργεί νέα δεδομένα διαφάνειας και αξιοπιστίας στο ελληνικό διαδίκτυο και παρέχει ισχυρή βάση για την περαιτέρω ποιοτική ανάπτυξη της διαφημιστικής αγοράς.

Καίριο σημείο αποτελεί η ιδιαίτερα υψηλή αξιοπιστία των στοιχείων που δημοσιεύονται κάθε μήνα στο site της ένωσης και συγκεκριμένα στη σελίδα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΩΝ, καθώς πιστοποιούνται από τον διεθνή οργανισμό auditing, OJD.

Στα στατιστικά αυτά, οι συνεργάτες της ένωσης από τη διαφημιστική αγορά, μπορούν να ενημερωθούν και να επεξεργαστούν στοιχεία για τα sites που αφορούν τους Unique Visitors, τα Pageviews και τα Visits.  Στο μηνιαίο αυτό report, διαχωρίζονται και αναλύονται κρίσιμα μεγέθη επισκεψιμότητας όπως η % εισερχόμενη κίνηση από desktop και mobile καθώς και από social media.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η υπηρεσία μέτρησης και πιστοποίησης έχει διακοπεί. 
Η Ένωση βρίσκεται σε διαδικασίες προκειμένου να προχωρήσει σε συμφωνία με νέα εταιρεία μέτρησης και πιστοποίησης. 
Τα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας αφορούν το διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο 2020.